Noam Chomsky se v přepisu přednášky pro Z Media Institute věnuje nejdříve obecné povaze výzkumu médií, struktuře mediálního systému, jeho vztahu k moci, autoritě a ostatním sociálním systémům. Na základě rozlišení mezi dvěma typy publik, pro která jsou jednotlivé typy médií určeny, rozlišuje masová média a média určená pro elity. Právě média určená pro elity a formovaná elitami označuje neobvykle jako média mainstreamová. Tato elitářská média (označuje je rovněž jako média nastolující agendu – agenda-setting media a řadí mezi ně například The New York Times nebo CBS) totiž určují rámec témat, o kterých budou ostatní média referovat, tedy vytváří střední proud, ve kterém je třeba plavat.

Hlavní definiční rámec těchto médií je přitom dán jejich specifickým postavením v mocenské struktuře a jejich institucionálním uspořádáním.

Mainstreamová elitářská média jsou součástí systému, který je tvořen vládou, korporacemi a univerzitami. Tyto instituce vytváří systém zaměřený na společné nastolování agendy a socializaci elit (například korporace a vláda poskytují tématicky zaměřené granty univerzitám, čímž jim říkají, co a jak mají zkoumat; univerzity na oplátku za granty produkují elitu, která bude pracovat pro vládu a korporace a která bude sledovat média, jejichž agendu vytváří opět univerzity, korporace a elitní novináři). Celý tento systém je vysoce uzavřený, tyranizující a má obrovský socializační potenciál.

Díky tomu reprodukuje mocenské rozvržení sil ve společnosti a udržuje status quo. Z masy pak záměrně činí “diváky-outsidery” a konzumenty, kteří sledují masová média, jenž svá publika baví namísto aby je činila účastníky veřejné diskuse.

Zdroj: chomsky.info

]]>