Nová studie se poohlíží po speciálně upravených letounech k rozptylu částic do horní atmosféry. Náklady na masivní program k rozprašování slunce zatemňujících částic do horní atmosféry ve jménu zastavení globálního oteplování, tedy na proces, o němž někteří tvrdí, že už probíhá prostřednictvím tzv. „chemtrails“, byly vyčísleny na jen něco málo pod 5 miliard dolarů ročně. Tato studie naprosto opominula analýzu toho, zda by takový masivní geoinženýrský program byl vůbec dobrý nápad, a jaké by měl důsledky na životní prostředí.

Vědci z USA píšící do žurnálu Environmental Research Letters dospěli k závěru, že „Letouny či vzducholodě vynášející slunce zatemňující materiály vysoko do atmosféry za přijatelnou cenu vyjádřenou cenovkou 5 miliard dolarů ročně jsou způsobem, jak zpomalit klimatickou změnu,“ hlásí Reuters o procesu, který byl charakterizován jako „jak proveditelný, tak cenově přijatelný.“

Náklady na použití speciálně upravených letounů schopných operovat ve velkých výškách jakožto systému k distribuci rozptýlených sirnatých částic byly vyčísleny i na jen 1 až 2 miliardy ročně. Při použití „gigantických děl či raket“ by to bylo dražší.

Spoluautor profesor Jay Apt z Carnegie Mellon University v Pittsburgu řekl Reuters, že když by po napumpování síry do atmosféry tuto následně pak náhle ekosystém odstranil, tak by to  způsobilo, že teploty zase vyletí, čímž naznačil, že tento program by musel probíhat věčně.

Tato poslední studie následuje po podobných doporučení od Carnegieho institutu věd, který rovněž prosazuje sprejování horní atmosféry aerosoly, což je proces, který by „o 20 procent snížil množství slunečního svitu, který přímo dopadá na zem,“ čímž by modrá obloha „vybledla na mlhavě bílou,“ hlásí New Scientist.

Vzhledem k faktu, že většina pokroků ve vědě a technologii se odehraje už roky před tím, než jsou uvolněny pro veřejnost, zakládá to důvod domnívat se, že programy geoinženýringu založené na sprejování horní atmosféry částicemi už probíhají, čehož nejvíce postřehnutelnou formou jsou chemtrails, tj. contrails přetrvávající na obloze hodiny a přetvářející se do umělé oblačnosti.

Vědci nyní už přiznávají, že kondenzační stopy letadel vytváří „umělou oblačnost“, která blokuje slunce. Tohle už není předmětem debaty. „Konspirační teoretici“ chemtrails, kteří byli zesměšňováni za poukazování na to, že od poloviny 90. let se vyskytují contrails z tryskových letounů, které přetrvávají už hodiny a tvořící umělé mraky, se stále ukazuje, že snad mají pravdu?

Dočteme se, že univerzitní profesor Keith Shine řekl Daily Mail, že ty mraky „vytvářené výfuky letadel mohou přetrvávat ‚hodiny‘, čímž tyto oblasti pod frekventovanými letovými trasami jako Londýn a kraje oblasti Home ochuzují o sluneční svit.“

Tato zpráva se rovněž odkazuje na studii Met Office z roku 2009, která zjišťuje, že ani výškové větry tyto contrails nerozptýlí a ty se později přeformují do oblak, které pokrývají udivujících 20 000 mil.

Jak už jsme dokumentovali, programy geoinženýringu založené na předpokladu umělých aerosolů se provozovaly už roky, do čehož se zapojila Národní laboratoř Savannah River v Aikenu S.C. patřící US ministerstvu energetiky, která v roce 2009 začala s prováděním studií, do nichž patřilo i vystřelování ohromných množství částicového materiálu, v tomto případě „skelných mikrosfér s porézními stěnami“ do stratosféry.

Další program pod záštitou Ministerstva energetiky v jeho Programu atmosférické vědy je zaměřen na „vypracování důkladného porozumění atmosférickým procesům, které kontrolují transport, transformaci a osud jak chemikálií ovlivňujících toky energie, tak i částicového materiálu.“

Webová stránka ministerstva energetiky uvádí, že „Současné zaměření programu je radiační účinek aerosolů na klima: formování aerosolů a vývoj a vlastnosti aerosolů, které mají dopady na přímé i nepřímé vlivy na klima a klimatické změny.“

Tyto programu už mají účinek blokující sluneční svit. Objevení se fenoménu chemtrails probíhá v souběhu s průměrně 22% poklesem slunečního svitu, který dopadne na zemský povrch.

V roce 2008 zjistilo vyšetřování zpravodajů KSLA, že substance, které padají na zem z chemtrails ve velkých výškách obsahují vysokou koncentraci barya (6,8 ppm) a olova (8,2 ppm) a také stopová množství dalších chemikálií včetně arzenu, chrómu, kadmia, selenu a stříbra. Z nichž všechny kromě jednoho jsou kovy, některé toxické, zatímco několik dalších se vyskytuje v přírodě jen vzácně.

Zpravodajské reportáže se zaměřují na Baryum, které se v tomto výzkumu ukazuje být „typickým projevem chemtrails“. KSLA ve svých vzorcích zjišťují koncentrace barya 6,8 ppm čili „více než šestinásobek toxické úrovně stanovené Agenturou ochrany životního prostředí.“ Ministerstvo kvality životního prostředí v Louisianě potvrdilo, že vysoké koncentrace barya jsou „velice neobvyklé“, ale v diskusi s KSLA to okomentovalo, že prokázat zdroj, to už je jiná záležitost.“

KSLA rovněž požádalo Marka Ryana, ředitele Centra pro kontrolu jedů, o vyjádření k účinku barya na lidské tělo. Ryan to okomentoval, že „krátkodobá expozice může vést k čemukoliv počínaje bolestmi žaludku a na prsou a že dlouhodobá expozice způsobuje problémy s tlakem krve.“ Středisko pro kontrolu jedů dále ohlásilo, že dlouhodobé expozice, jak už to u škodlivých látek bývá, by mohly přispět k oslabení imunitního systému.

Rozprašování síry do horní atmosféry je spojováno jak s environmentálními katastrofami, tak se zdravotními problémy lidí.

Následující účinky na zdraví jsou spojovány s vystavením síře:

– Neurologické vlivy a změny v chování

– Poruchy oběhu krve

– Poškození srdce

– Dopady na oči a zrak

– Poruchy reprodukce

– Poškození imunitního systému

– Poruchy funkce žaludku a trávení

– Poškození funkce jater a ledvin

– Poškození sluchu

– Poruchy metabolismu hormonů

– Dermatologické dopady

– Dušnost a embolie plic

I vědec, co je pro geoinženýring, Mark Watson přiznává, že vstřikování síry do atmosféry by mohlo vést ke „kyselým dešťům, úbytku ozónu či k rozrušení vzorců tvorby počasí.“

Meteorolog z Rutgers University Alan Robock také „vytvořil computerovou simulaci naznačující, že sirnaté mraky by potenciálně mohly oslabit asijské a africké monzuny a snížit dešťové srážky, které zavlažují úrodu potravin pro miliardy lidí.“

„Představte si, že ve snaze o ochlazení planety bychom spustili sucho a hlad,“ řekl Robock na konferenci o geoinženýringu v roce 2010.

V Kanadě sídlící Akční skupina k erozi – Technologie a koncentrace (ETC) už volala po ukončení takovýchto experimentů. „Tyto experimenty jsou jen první fází mnohem většího plánu, který by mohl mít devastující důsledky včetně velkých změn ve vzorcích tvorby počasí, jako jsou smrtonosná sucha,“ uvedla tato skupina v písemném prohlášení.

Fred Singer, prezident Projektu vědecké politiky životního prostředí a skeptik k teorii člověkem způsobeného globálního oteplování, varoval, že důsledky dopování delikátního ekosystému planety by mohly znamenat dalekosáhlá nebezpečí.

„Děláte-li to trvale, můžete oslabit ozónovou vrstvu a způsobit všechny typy dalších problémů, kterým by se lidé radši vyhnuli,“ říká Singer.

I šéf Greenpeace, britský vědec – zanícený obhájce vysvětlení globálního oteplování lidským zapříčiněním – Doug Parr – odsoudil pokusy o geoinženýring planety jako „ulítlé“ a „nebezpečné“.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>