Bohužel, v době covidové nejsou zpravidla vitamíny a minerály oficiální medicínou doporučovány ani v prevenci, ani na podporu intervence a rekonvalescence po tomto onemocnění. (Foto: Youtube)

A přitom víme, že nedostatek vitamínu D, vitamínů ze skupiny B, hořčíku a zinku je ve většině vyspělých státu nedostatečný, že obyvatelé mají nedostatek těchto látek a jsou proto náchylnější k civilizačním nemocem.

Již v prvních měsících pandemie covidu se ukázalo, že zvýšené riziko onemocnění mají senioři s civilizačními nemocemi.

Ráda bych proto upozornila na některé studie, které dokumentují příznivé působení těchto látek v prevenci, v domácím léčení i rekonvalescenci.

Níže se podívejte na video s prof. RNDr. Annou Struneckou, DrSc.: