Od dnešního dne platí v Moravskoslezském kraji smogová situace. Takovou výstrahu vydal Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) a platí až do odvolání. Informoval o tom portál tn.nova.cz. (Foto: PP)

Portál uvádí, že se v tamním ovzduší nachází obrovské množství prachu, a proto byl mírný stupeň nebezpečí v neděli změnen na vysoký. To je nejspíš důvodem, proč se obyvatelům Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka nedýchá zrovna ukázkově.

Imisní limit byl v ranních hodinách překročen 3x, kdežto v průběhu dne se situace ještě více zhoršila. Nyní je tedy limit převýšen až čtyřikrát.

„Pro území vyhlašujeme regulaci z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10," hlásá ČHMÚ.

V souvislosti s daným nařízením jsou některé podniky povinny dodržovat všelijaká opatření, včetně omezení výroby.

„Doporučujeme omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem," cituje portál prohlášení ČHMÚ.

Stejně tak je doporučeno, aby bylo maximálně omezeno využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem. Lidé mají přednostně využívat služby veřejné dopravy.

Částice, o kterých ČHMÚ hovořil, jsou nebezpečné lidskému zdraví. Tvoří je látky jako sírany, uhlík, některé kovy či dusičitany. Navíc — čím menší tyto částice jsou, tím větší riziko pro lidské zdraví představují. Dostávají se totiž díky své „velikosti" do plic a průdušek.

Portál připomíná, že dlouhodobé vystavení takovému znečištění a vdechování tohoto prachu způsobuje různé plicní choroby, astma, poškození plodů u těhotných žen a někdy až rakovinu plic.

Již dlouho dobu je Moravskoslezský kraj nechvalně proslulý nejhorším ovzduším nejen v rámci ČR, ale i v rámci celé Evropy.