Na odbornou diskusi k projektovým záměrům individuálních projektů národních K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu a Brána do světa E-learningu jsme vás zvali před třemi týdny. V termínu v týdnu po Vánocích se dala očekávat jen minimální účast, veřejnost se také skutečně nedostavila. Chyběla ale i profesionalita a především smysl tohoto setkání. Například poradce ministra školství Jiří Baumruk, který prezentoval projekt za 650 milionů korun, se podle průběhu diskuze vysvětlováním svého záměru, definicí výstupů projektu či podrobným rozpočtem zabývat nemusí.

Nejprve si stručně zhodnoťme jednotlivé záměry projektů. Oficiální zápis a audionahrávka z odborné diskuze bude podle moderátora diskuze, Mgr. Jakuba Stárka, vrchního ředitele sekce vzdělávání MŠMT, k dispozici zřejmě až za dva týdny po dalším online kole diskuze.

Brána do světa E-learningu

Tento projekt prezentoval přímo Jakub Stárek. Mělo by jít o vytvoření centrálního e-learningového portálu s nabídkou e-learningových kurzů nejrůznějších dodavatelů, které by byly v rámci projektu odborně hodnoceny, podrobnosti naleznete šestnáctistránkové v anotaci projektu na webu MŠMT. V ní nalezneme úvodní argument:

Žádný souhrnný web, portál, který by se problematice českého e-learningu projektu: kompletně věnoval a současně sdružoval nabídku poskytovatelů dalšího vzdělávání, v českém internetovém prostředí – na rozdíl od zahraničí – neexistuje. Tato nesystematičnost a hledání, které musí zájemce podstoupit, je natolik únavné, že může potenciálního uchazeče o vzdělávání odradit hned na začátku.

Pokud by skutečně existovala potřeba takovéhoto souhrnného webu, jistě by ho některý z významných internetových hráčů na trhu dávno spustil, případně by vznikl nějaký start-up. Co by vlastně mělo vzniknout?

Představou je, že se bude jednat o jakousi „virtuální univerzitu“, která bude skrze garantovanou kvalitu a pokud možno osobní přístup založený na odlišnosti každého jedince a jeho vzdělávacích potřeb motivovat občany (a firmy) k rozvoji (a podpoře) dalšího vzdělávání.

V éře Webu 2.0 ztrácejí formalizované e-learningové portály smysl, navíc portálů je již celá řada a není jasné, zda by komerční subjekty měly vůbec zájem o provoz na nějakém centrálním e-learningovém portálů, když již samy do vlastního investovaly. Proto nejprve chtějí tvůrci projektu v první fázi investovat 1,5 milionu korun do  expertních analýz poptávky a nabídky po dalším vzdělávání poskytovaného formou e-learningu. Navrhovat 60milionový projekt bez dostupné analýzy jen na základě neexistence něčeho podobného je opravdu absurdní.

Další argument, že na takovýto portál by měly být umisťovány e-learningové kurzy z jiných projektů MŠMT a přímo řízených organizací, případně dalších projektů z ESF je rovněž absurdní, protože například funkční e-learningový modul na portálu RVP.CZ, vytvořený rovněž z prostředků OP VK, ministerstvo aktuálně tlumí.

V této souvislosti si dovolím připomenout zcela neúspěšný pokus o e-learning na Portálu veřejné správy v roce 2006 a řadu dalších především krajských e-learningových projektů, vytvořených v rámci SIPVZ nebo i později z ESF, na které byly vynaloženy desítky milionů s minimálními efekty.

Kdyby se podobný projekt připravoval před pěti či spíše deseti lety, možná by se dal dotáhnout do smysluplného konce, dnes by šlo o spekulativně spotřebované prostředky, zítra ale půjde o peníze vyhozené oknem… Transakční náklady na jednoho účastníka e-learningového kurzu v rámci projektu by s použitím kupeckých počtů činily 2 000 Kč.

Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu

Způsob, jakým byl prezentován tento projekt z dílny poradce ministra Jiřího Baumruka, můžeme označit bez uzardění jako nehoráznou drzost. V komentáři k prezentaci Jiří Baumruk mluvil spíše o sobě a opominul jakékoli konkrétní detaily či podrobnosti o tomto projektu za 650 milionů korun.

Na webu před třemi týdny zveřejněná anotace projektu byla neúplná a obsahovala části, které patřily jinému projektu. Pracovníci ministerstva, přestože o této chybě věděli, na ni přítomné neupozornili a teprve na otázku z pléna o ní informovali. Vrchní ředitel Stárek, jeho kolega Hrabánek a ani předkladatel záměru Baumruk nebyli schopni chybějící části přítomným dodat a dostali jsme jen příslib, že požadované údaje budou rozeslány účastníkům diskuse mailem k vyjádření a tato vyjádření budou zapracovány do zápisu z jednání.

Projekt samotný je šitý na míru mediálním agenturám a České televizi, případně jejím dodavatelům, citujme z popisu dvou ze šesti klíčových aktivit projektu:

Tato klíčová aktivita bude zaměřena na informace a propagaci formou televizních pořadů a spotů směřující ke zvyšování povědomí široké veřejnosti o významu sportu při výchově a při začleňování menšin a sociálně slabších do společnosti, o významu aktivního života a zdravého životního stylu, o významu hledání a výchovy sportovních talentů, o struktuře a historii sportovního hnutí, o významu olympijské myšlenky.(…)

Hlavní cílem této klíčové aktivity bude poradenství občanům ČR s cílem podpořit informovanost a vzdělávání v tělesné kultuře směrem k využití příležitostí dle teritoriální a tematické nabídky, k aktivnímu životu a zdravého životnímu stylu zpracování a nabídka komplexního portfolia elektronické dokumentace a TV pořadů v této oblasti.

Vzhledem k průběhu veřejné diskuse jsem panu vrchnímu řediteli navrhl zopakování veřejného projednání tohoto záměru projektu, novému ministrovi školství pak doporučuji vyhození vrchního ředitele i poradce.

K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Po prezentaci předchozích dvou projektů působila prezentace tohoto projektu střízlivě a věcně. Mám jen výhrady k položkám v sekci výběrová řízení anotace:

Pořízení hardware a software – předpokládaná hodnota 477 216,66 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)
Nákup kancelářských potřeb – 643 333,33 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)
Internetové služby a pevné linky – 535 500, 00 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)
Mobilní telefony, mobilní služby a internet do notebooku – 596 466,66 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)

případně v rozpisu složení realizačního týmu:

analytik webu – úvazek 0,5
webkodér – úvazek 0,5
správce HW a SW – úvazek 0,5
uklízeč – úvazek 0,5

Za půl milionu si totiž například můžeme koupit padesát notebooků a funkce uklízeče mě poněkud děsí… Ale dosti žertů.

Závěr

Termín veřejného projednávání byl zvolen nevhodně, dva projekty ze tří se na první pohled realizaci nezaslouží, projekt za 650 milionů korun připravený poradcem ministra je výsměchem zdravému rozumu.

Moderátor, vrchní ředitel sekce vzdělávání MŠMT, selhal. Jeho hloupá poznámka o křížovém výslechu, kterou komentoval moje dotazy k projektu, který prezentoval, byla přinejmenším neprofesionální.

Pan Hrabánek po kritice podkladů k projektu pana Baumruka prohlásil, že požadované podrobnosti nám vlastně ani dávat nemusí. Představy o veřejném projednávání záměrů individuálních projektů národních mají zřejmě pracovníci ministerstva řízeného ministrem ze strany Věci veřejné poněkud deformované.

Poradce ministra školství Jiří Baumruk přítomným na diskusi v budově MŠMT rozdával své vizitky ze Studia Baumruk s.r.o.

Na žádost vrchního ředitele po veřejné diskusi, abych předložil článek tiskovému odboru k vyjádření, aby nebyly chybně interpretovány přímé řeči, jsem reagoval žádostí o okamžitou publikaci audionahrávky diskuse, kterou MŠMT zajišťovalo. Tu vrchní ředitel odmítl. Poté mi navrhl i název článku a ironizoval můj komentář k průběhu diskuse.

Zúčastnil jsem se řady veřejných projednávání individuálních projektů na MŠMT a takovouto úroveň projektů i vedení diskuse jsem zatím opravdu nezažil.


Zdroj: ceskaskola.cz

]]>