Včera se migranti utábořili na běloruské straně na výšině Usnarz Górny a násilím se protlačili přes polskou hranici. (Foto: Youtube)

Pohraniční stráž nejprve sledovala dění a čekala, až ilegálové přelezou ostnatý drát, a poté na nelegální překročení hranice reagovala. Předtím však byli migreanti varováni, aby se vrátili zpět.

Zřejmě se ještě nerozšířila informace o novém polském zákoně, podle něhož se nelegální překročení hranic trestá buď vycestováním do vlasti, nebo tříletým vězením.

Zdroj: politikstube.com