Administrativa prezidenta Joe Bidena prosazuje změny řídících předpisů Světové zdravotnické organizace (WHO), které by generálnímu řediteli Tedrosi Adhanomu Ghebreyesusovi daly jednostrannou pravomoc vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví v kterékoli zemi na základě jakýchkoli důkazů. (Foto: Youtube / ilustrační)

Navrhované změny USA byly v lednu předány WHO, aby je příští týden projednalo 75. Světové zdravotnické shromáždění OSN ve švýcarské Ženevě.

Loyce Pace, náměstek ministra pro globální záležitosti amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), v dopise z 26. ledna na virtuálním zasedání výkonné rady WHO popsal „důležitost rovnosti a spravedlivého přístupu k lékařským protiopatřením a negativní dopady dezinformací a dezinformací souvisejících s pandemií. Souhlasíme s tím, že se všichni musíme zlepšit.“

„Spojené státy vedly inkluzivní a transparentní proces přípravy tohoto rozhodnutí, neboť jsme si vědomi, že aktualizace a modernizace IHR [Mezinárodních zdravotnických předpisů] jsou zásadní pro zajištění toho, aby byl svět lépe připraven na příští pandemii a mohl na ni reagovat.“

Mezi navrhovanými změnami USA je i jedna, která odstraňuje stávající požadavek v oddíle 9, aby WHO „konzultovala a snažila se získat ověření“ od úředníků v zemi, v níž existuje podezření na zdravotní krizi, před tím, než učiní jakékoli veřejné prohlášení. Stejný pozměňovací návrh stanoví, že „WHO může vzít v úvahu zprávy z jiných zdrojů než oznámení nebo konzultace“ ze země s podezřením na problém.

Navrhovaná změna oddílu 5 by nařídila WHO, aby stanovila „kritéria včasného varování pro hodnocení a postupnou aktualizaci národního, regionálního nebo globálního rizika, které představuje událost neznámých příčin nebo zdrojů“.

Navrhovaná změna oddílu 10 vyžaduje, aby WHO v případě, že stát s podezřením na problém nespolupracuje do 48 hodin, „pokud je to odůvodněno velikostí rizika pro veřejné zdraví, okamžitě sdílela s ostatními [státy] informace, které má k dispozici“.

V pozměňovacích návrzích ani v doprovodných dokumentech není nikde vysvětleno, jak a proč by se podle amerických představitelů veřejného zdraví řešil problém rovnosti ve zdravotní péči tím, že by Tedrosovi byla dána pravomoc vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví na základě informací poskytnutých jiným zdrojem než postiženým národem.

Při prohledávání webových stránek tiskové kanceláře Bílého domu byla nalezena pouze jedna zastřená zmínka o pozměňovacích návrzích WHO. Tato zmínka se objevila v informačním listu vydaném Bílým domem 2. února, v němž se uvádí, že USA „budou i nadále podporovat zdravotní bezpečnost a připravenost na pandemie v zahraničí, mimo jiné posílením WHO, a spolupracovat s partnery na cílených změnách MZP“.

Zdá se, že navrhovaná změna oddílu 5 předpisů WHO je rovněž paralelní s odkazem Bidenovy administrativy v informačním listu o jejím návrhu federálního rozpočtu na rok 2023, který byl vydán v dubnu.

Tento odkaz zavazuje Bidenovu administrativu k podpoře „inovací v oblasti odhalování globálních hrozeb prostřednictvím celosvětově propojené sítě systémů dohledu nad veřejným zdravím, která optimalizuje prevenci nemocí a podporu zdraví, neboť posilujeme iniciativy dohledu, abychom poskytli nezbytné údaje, které lze využít před pandemií, během ní a po ní“.

„Rozpočet zahrnuje 2,47 miliardy dolarů v povinných finančních prostředcích pro CDC, které zahrnují vylepšení domácích programů surveillance sentinelů, rozšíření domácí a globální surveillance odpadních vod a investice do globálních přístupů ke genomické surveillance, jakož i do globálních platforem surveillance respiračních onemocnění,“ uvádí se v informačním listu.

Platformy pro sledování respiračních onemocnění zahrnují videokamery a záznamová zařízení, která upozorňují úřady, když jsou členové veřejnosti viděni, jak kašlou nebo se jinak chovají způsobem, který by mohl naznačovat přítomnost infekčního onemocnění nebo napomáhat šíření již přítomného onemocnění v populaci. Takové zařízení je v Číně hojně využíváno.

Bidenovy pozměňovací návrhy WHO jsou posledním krokem ve snaze současného prezidenta znovu začlenit USA do WHO poté, co jeho předchůdce, prezident Donald Trump, snížil financování této mezinárodní zdravotnické organizace ze strany USA a následně oznámil vystoupení USA.

Jedním z prvních Bidenových kroků ve funkci prezidenta bylo stažení Trumpova oznámení o stažení a obnovení financování ze strany USA, které tvoří polovinu rozpočtu WHO. Trumpova nespokojenost s WHO pramenila z toho, co považoval za přílišnou úctu této mezinárodní zdravotnické organizace k Číně, pokud jde o původ viru CCP, který způsobuje COVID-19.

Mluvčí Bílého domu neodpověděl na žádost deníku The Epoch Times o informace o pozměňovacích návrzích a jejich zdůvodnění ze strany administrativy. Mluvčí HHS na žádost The Epoch Times o komentář rovněž nereagoval.

Kritici pozměňovacích návrhů, jako je například Dr. Peter Breggin, se však nezdráhali navrhované změny komentovat.

„Pozměňovací návrhy by daly WHO právo podniknout důležité kroky ke spolupráci s ostatními národy a dalšími organizacemi po celém světě při řešení údajné zdravotní krize jakéhokoli národa, a to i proti jeho deklarované vůli,“ uvedl Breggin v příspěvku ze 4. května pod společným titulkem se svou manželkou Ginger Ross Bregginovou.

„Pravomoc vyhlašovat mimořádné zdravotní situace je potenciálním nástrojem k zahanbování, zastrašování a ovládání národů. Může být použita k ospravedlnění ostrakizace a ekonomických nebo finančních opatření proti cílovému národu ze strany jiných národů, které jsou ve spojení s WHO nebo které chtějí obviněný národ poškodit a ovládat,“ napsal Breggin.

Peter Breggin je vystudovaný psychiatr z Harvardu, bývalý úředník amerického úřadu pro veřejné zdraví a bývalý konzultant Národního ústavu duševního zdraví (NIMH). Ginger Ross Bregginová je novinářka, autorka a zastánkyně reformy zdravotnictví.

Travis Weber, viceprezident pro politiku a vládní záležitosti ve washingtonské organizaci Family Research Council, řekl deníku The Epoch Times, že „Američané musí vyjádřit znepokojení Bílému domu, zejména když nás náš prezident zastupuje na světové scéně – potřebujeme vysvětlení, co tady děláte a proč“.

Weber řekl, že představitelé Bidenovy administrativy „o tom ve skutečnosti nemluvili, takže potřebujeme, aby se jich novináři na tiskové konferenci zeptali, co navrhují, a aby to skutečně vysvětlili. Lidé mohou Bílému domu vyjádřit své znepokojení a vyjádřit znepokojení svým členům Kongresu a my potřebujeme, aby členové Kongresu vyzvali administrativu k vysvětlení. První část tohoto úkolu zní: „Co se děje, co navrhujete a proč.““

Podobně Mat Staver, zakladatel a předseda veřejnoprávní advokátní kanceláře Liberty Counsel se sídlem na Floridě, řekl deníku The Epoch Times, že pokud by se USA rozhodly nespolupracovat s WHO v případě možného ohrožení zdraví a „řekněme, že byste měli v úřadu opět Trumpa, který by se chtěl stáhnout, nebo byste měli někoho jiného, kdo by nechtěl jednat s WHO, mohli by to předložit Mezinárodnímu soudu v Haagu kvůli pokutám nebo jiné formě omezení. Mohli by se koordinovat s ostatními členskými zeměmi a přijmout opatření týkající se dodávek, sdílení dat nebo jiné dokumentace pro obchod a kdo ví, jaké by to mělo důsledky.“

Liberty Counsel ve svém prohlášení z 12. května rovněž upozornil, že zpráva OSN z května 2021 tvrdí, že pandemii by se předešlo, kdyby měla mezinárodní zdravotnická organizace větší pravomoci.

Tato zpráva rovněž doporučila, aby WHO dostala „přizpůsobivý motivační režim, [včetně] sankcí, jako jsou veřejné pokárání, ekonomické sankce nebo odepření výhod“ pro státy, které s ní nespolupracují.

Zdroj: theepochtimes.com