„Poláci pijí stále víc. Znepokojivý růst spotřeby alkoholu.“ Pod takovým titulkem byl uveřejněn článek na polském portálu TVN24. Praví se v něm, že podle posledních statistických údajů ve světě klesá spotřeba alkoholu. Méně ho konzumují Němci, Italové, Francouzi a také Rusové. (Foto: Wikimedia)

V Polsku je to jinak. Průměrný Polák zkonzumuje ročně 11 litrů čistého líhu.

Tato data svědčí o tom, že Poláci konzumují alkoholu víc než v sedmdesátých letech minulého století, když každý statistický Polák zkonzumoval asi 5 litrů čistého líhu ročně.

„Jsou to obrovská kvanta,“ zdůraznil v interview pro Sputnik.Polsko poradce Sekretariátu Světové zdravotnické organizace, ředitel Státní agentury pro problémy alkoholismu, Krzysztof Brzózka.

Za hlavní příčinu této, podle jeho názoru, národní katastrofy, považuje všudypřítomnou reklamu a také zvýšení počtu lihovarů v zemi. Znepokojuje ho rovněž obrovské množství obchodů, kde se dají koupit lihoviny. Navíc ceny alkoholických nápojů klesly oproti zvýšeným příjmům obyvatel za posledních 10-12 let přibližně 2 až 2,5krát, uvádí expert.

Pan Brzózka má za to, že se kultura pití v Polsku liší od spotřeby alkoholu v jiných zemích na západě a jihu Evropy. Podle jeho slov nepijí v Polsku tak často, jako ve Francii, ale nápoje jsou tvrdší. „Pijeme, jako bychom chtěli zemřít. Je to nanejvýš nebezpečný způsob pití. Alkohol v menším množství neotravuje organismus v takové míře. Alkohol je přece jed,“ tvrdí expert.

Má za to, že se Polsko mění v největšího evropského výrobce a  největší odbytiště alkoholických nápojů.

Nehledě na vysokou úroveň prevence a nejúčinnější způsob léčení alkoholismu v Evropě, Brzózka tvrdí, že má být překonán konflikt mezi zájmy společnosti a výrobců alkoholických nápojů. Nastal čas, aby Polsko přijalo odvážná politická rozhodnutí.

Expert upozornil na fakt, že hlavní podíl tohoto segmentu trhu nepatří polským, ale zahraničním firmám. Více než 50 % trhu alkoholických nápojů patří například společnosti CEDC, největšímu výrobci vodky v Polsku a jednomu z největších světových výrobců alkoholických nápojů.

Majitel holdingu Roust, ruský podnikatel Rustam Tariko odkoupil v roce 2012 tuto společnost od Američana Williama Carreye. Spolu s ní získali Rusové známé značky vodky, jež vyrábějí v Polsku, včetně Bols, Żubrówka, Absolwent a Soplica.

Ostatní trh výroby a distribuce alkoholické produkce ovládají francouzské a americké společnosti. Toto odvětví vynáší státu nepochybně velké částky v podobě daní. Avšak podle experta vydá Polsko ročně přibližně 40 miliard zlotých na  prevenci a léčení alkoholismu. Za tímto číslem stojí rozvody, rodinné násilí, 11 tisíc smrtí způsobených opilstvím. Takže výdaje značně převyšují daňové odvody výrobců a distributorů alkoholických nápojů odhadované na 11 miliard zlotých.

„Není to žádný zisk. Ministr financí se nesmí dívat pouze na příjmy, ale také na výdaje. Závisí to na tom, na čí straně je,“ řekl Brzózka a jako příklad uvedl zkušenosti Ruska s jeho „cestovní mapou“, ve které bylo uvedeno, kdy a o kolik budou zvýšeny ceny alkoholu, kdy a která opatření budou podniknuta na omezení přístupu k alkoholickým nápojům, kdy bude zakázána jejich reklama, od které hodiny bude zakázán prodej lihovin.

Podle prohlášení ruské ministryně zdravotnictví Veroniky Skvorcovové, na kterou se odvolává list  Rzeczpospolita, pouze v roce 2016 (což je čtvrtý rok zákazu reklamy alkoholických nápojů v masmédiích) se množství alkoholu spotřebovaného průměrným Rusem snížilo z 12,4 na 10,3 litru ročně.

Úmrtnost na otravu alkoholem se snížila dvakrát, z 11,4 na 5,6 na 100 tisíc lidí. Světová zdravotnická organizace má za to, že k poklesu zájmu obyvatel Ruska o alkoholické nápoje přispěla vládní politika v oblasti zavedení nových pravidel týkajících se minimálních cen, zákazu reklamy v masmédiích a omezení prodeje alkoholu.

Nehledě na doporučení WHO nebyla v Polsku bohužel podniknuta žádná opatření. „Stát se i nadále tváří, že tento problém neexistuje,“ řekl na závěr Brzózka.

Zdroj:  rp.pl