Motivace, které vedou lidi k očkování, už jsem rozebral. Ale jaké motivace vedou lidi k tomu se neočkovat? Našel jsem jich opět celkem 10. Pojďme se na ně společně podívat.

Minule jsme se s nadhledem podívali na pestrý a nesourodý tábor očkovaných. Respektive na to, jak pestré a různorodé mohou motivace pro očkování být. Dnes se stejně kriticky podíváme na zoubek motivacím neočkovaných.

Připomínám, že stále pracujeme s podosobnostmi, tedy neuvědomovanými a skrytými motivacemi uvnitř každého z nás. A to nezávisle na tom, jestli jsme očkováni nebo ne. Podobnost s reálnými očkovanými a neočkovanými osobami je pochopitelná (neboť mnozí z nás mají některou z motivací velmi dominantní), ale v zásadě náhodná.

Poznámka: Uvědomuji si, že popisy jsou zkratkovité a místy dost kousavé (bylo mi vytčeno, že „dělám z lidí blbce“). Na svoji obhajobu si dovolím podotknout, že naše motivace ukryté v podvědomí (id a částečně superego) nejsou ani náhodou racionální (to je ego). Naopak, jsou často vedeny tím nejnižším v nás: vztekem, pudovostí, závistí a strachem. Jednáme-li podle nich a nejsme-li si toho vědomi, pak se volky nevolky jako blbci chováme. Jenže si to vždy nějak zdůvodníme, aby to nebylo vidět. Můj nelichotivý popis našich podosobností tyto racionalizace záměrně zkouší obejít a vytáhnout na světlo to, co jinak skrýváme. I sami před sebou.

Ale dost úvodu, pojďme na neočkované podosobnosti v nás.

Typologie neočkovaných

1. Konspirátor

Konspirátor věří, že Covid je výmysl, a že smyslem vakcín je nás všechny očipovat, zavést totalitu a následně zredukovat světovou populaci. Za tím vším stojí Globální Prediktor, Ještírci a Bill Gates. O očkování ani neuvažoval; fakta znát nepotřebuje, neboť má jasno už dlouhá léta. Boj o globální světovládu zuří už od Atlantidy, takže nejde o nic nového—kdo tomu nevěří, ať si poslechne něco od Davida Ickeho. Tohle vše je pro něj předmětem víry, zkoumáním faktů se moc nezatěžuje. Věří tomu, protože to jsou „zaručené informace“.

Jemnější verzí Konspirátora je Anti-fact-checkerAnti-fact-checker s nadšením hledá a dále šíří jakoukoliv informaci odporující oficiálnímu covidovému narativu bez toho, aby ji prověřil, kriticky zhodnotil a zasadil do kontextu. Ve všem vidí potvrzení grandiózního spiknutí a nechápe, že ke všem informacím, včetně těch antisystémových, je nutno potřeba přistupovat pouze jako k hypotézám, které je nutno dále ověřovat.

Konspirátor je v něčem stejně zaslepený a omezený jako Racionalista či Pragmatik (viz Typologie očkovaných), ačkoliv právě proti nim se nejvíc vymezuje. Na očkované nahlíží s hlubokým pohrdáním jako na ovce, které dosud neprohlédly skrz závoj Nevědomosti. Očkování vnímá jako jeden z nástrojů globálních elit k zotročení mas.

Jak ho vidí očkovaní: Blázen s nízkým IQ věřící bludům, který je pro společnost přímo nebezpečný. Je proti němu potřeba bojovat aktivním potlačováním dezinformací.

Jak ho vidí neočkovaní: Člen tvrdého antivax jádra, svojí naivitou a bezhlavostí diskreditující celou opozici.

Jak se vidí on sám: Světlonoš. Ten, který ví.

Stín: Magické myšlení. Pýcha na to, že prokoukl svět. Naivita a slepá víra. Neochota do hloubky zkoumat své názory a pružně je měnit. Omezená schopnost kritického úsudku.

2. Kontraindikovaný

Kontraindikovaný se očkovat nemůže ze zdravotních důvodů (jde zejména o prokázané alergie na různé složky vakcíny). Někteří Kontraindikovaní toho želí, někteří jsou za to rádi. Ať tak či onak, rozhodl to za ně někdo jiný a oni se řešením tohoto zapeklitého dilematu nemusí trápit. Co je nicméně trápí je to, že stát zatím medicinské kontraindikace očkování neuznává, a to ani v kombinaci s protilátkami nebo potvrzením o prodělání Covidu.

Jak ho vidí očkovaní: Smolař, který se nemůže chránit, přejme mu lehký průběh.

Jak ho vidí neočkovaní: Šťastlivec, který má alibi.

Jak se vidí on sám: Nemůžu s tím nic dělat.

Stín: Vzdání se zodpovědnosti. Bezmoc.

3. Šťastný uzdravený

Šťastný uzdravený — ten, co Covid prodělal a je bez následků—je z obliga a ví své. Přežil to jednou, přežije to i podruhé. Mediální hysterii kolem Covidu nechápe, vždyť je to jen taková chřipka s reklamou. Někde se něco doslechl o tom, že prodělání Covidu poskytuje dlouhodobou imunitu, a tak je v pohodě. Utápí se v radosti, že jej díky prodělání Covidu stát nechá půl roku na pokoji. Budoucnost a očkování moc neřeší, každému, co jeho jest. Společenské a právní aspekty povinné vakcinace jej míjejí. Všem přeje mírný průběh a těší se, až budeme všichni naočkovaní nebo promoření.

Jak ho vidí očkovaní: Sobec, který není ochoten podstoupit zanedbatelné osobní riziko kvůli vyšší ochraně ostatních. Nedostatečně informovaný – neví, že očkování jeho imunitu ještě zvýší.

Jak ho vidí neočkovaní: Racionální pragmatik, hledící, bohužel, hlavně sám na sebe.

Jak se vidí on sám: Ten, kdo je díky Bohu už za vodou. Aspoň na čas.

Stín: Přehlížení komplexity skutečnosti. Sobectví. Neochota se společensky angažovat.

4. Alternativec

Alternativec nemá důvěru k alopatickým léčebným postupům. Není divu, s jeho chronickými střevními problémy (ekzémy, alergiemi, migrénami…) mu oficiální medicína nebyla schopna pomoci. Vyléčil se medicínou alternativní a získal k ní důvěru. Od automatu na polykání pilulek se posunul k vědomí, že své zdraví má v rukou hlavně on sám. Alternativec vnímá očkování jako nepřirozený zásah do organismu a preferuje se nakazit. Žije zdravě a věří si, že Covid zvládne vlastními silami. Případně s podporou eukalyptu, hlubokého dýchání, oxidu chloričitého a koloidního stříbra.

Na očkované nahlíží trochu s despektem, trochu se soucitem, jako na někoho, kdo si stále myslí, že zdraví se dá koupit v lékárně nebo píchnout do žíly.

Jak ho vidí očkovaní: Iracionální, jednodušší člověk, věřící nevědeckým léčebným metodám.

Jak ho vidí neočkovaní: Zdravě žijící jedinec, který přijal odpovědnost za své zdraví. Někteří to ovšem přehání.

Jak se vidí on sám: Odborník na zdravý životní styl, kteří prokoukl omezenost západní medicíny.

Stín: Přílišná generalizace — pro někoho, v jiné situaci, může být očkování nejlepší cesta. Neochota vidět širší obrázek. Pýcha.

5. Obezřetný vědátor

Obezřetný vědátor situaci okolo Covidu bedlivě sleduje a racionálně vyhodnocuje. Není principálně antivax a vědu drží v úctě, nicméně současné vakcíny vnímá jako uspěchaně schválené a nedostatečně otestované. Na začátku zdrženlivě vyčkával dalších dat, v průběhu času jeho pochybnosti potvrdili nezávislí odborníci, otevřeně promluvivší zdravotníci, zveřejněné materiály Pfizeru i novější studie vedlejších účinků. Mezi Obezřetné vědátory patří i odborníci, kteří se názorově rozešli s hlavním proudem a dostali se mezi mlýnské kameny systému (jenž je s oblibou nálepkuje jako dezinformátory). Stejně jako kriticky myslící veřejnost, ochotná dohledat si informace mimo mainstream. Všem je společná vášeň pro vědu, vědu skutečnou, která odmítá politizování a o jejíž nezávislost se taktéž hraje. Obezřetní vědátoři by se z části nechali očkovat tradiční, vyzkoušenou vakcínou (pročež se těší na Valnevu). Očkované vnímají jako lehce splašené a nadmíru důvěřivé stádo, které si nedokáže zjistit nezávislá fakta a které s bláhovou vidinou rychlého vyřešení celé pandemie hazarduje se svým zdravím.

Jak ho vidí očkovaní: Zbloudilý vědec, který sešel z cesty osvíceného rozumu. Škoda ho, na vejšce byl rozumný. Šarlatán, který šíří domněnky, pravděpodobně ze zištných zájmů.

Jak ho vidí neočkovaní: Člen racionálního a odborně zdatného jádra opozice, který má zároveň dost odvahy jít s kůži na trh. Díky Bohu za něj a jemu podobné!

Jak se vidí on sám: Poctivý badatel, který za cenu osobních perzekucí hájí dobré jméno vědy.

Stín: Přeceňování rozumu. Zavření se do profesní krabičky, nevnímání širších společenských souvislostí. U části mesiášský syndrom. Obětování se. Vztek. Zklamání. Osamělost.

6. Rebel

Rebel jde proti proudu, občas i proti zdi. Tlačte na něj, a on bude tlačit zpět; tupte ho, a on začne z principu klást odpor. Rebel neřeší očkování jako takové, pouze instinktivně reaguje na to, že systém ho k očkování nutí. I kdyby očkování bylo na místě, nechce jít bezhlavě s proudem, chce se rozhodovat sám, svobodně a nezávisle. A tuto nezávislost okázale demonstrovat. Speciálním případem Rebela je Machýrek, který má pocit, že očkování je pro slabochy; silného chlapa přeci nějaká chřipečka nemůže porazit. Machýrek souzní s Lukašenkem, který doporučuje Covid léčit prací na poli a vodkou.

Očkování vnímá Rebel jako symbol nesvobody a útlaku a o očkovaných si myslí, že to jsou poseroutkové. Rebelové částečně splývají s prepery, motorkáři a domobranou.

Jak ho vidí očkovaní: Nevyzrálá osobnost, která uvízla v pubertálním odporu a musí dospět.

Jak ho vidí neočkovaní: Voják disentu, místy poněkud splašený. Jde na to silou, ale když se dobře řídí, umí podpořit.

Jak se vidí on sám: Hrdý rytíř v čele boje proti systému. Chlap, co se umí bránit.

Stín: Odpor, konfrontace za každou cenu. Nebojuje za nové pořádky, ale proti pořádkům starým. Omezenost. Nafouknuté ego.

7. Věčný nespokojenec

Věčný nespokojenec je už dlouho v depresi. Necítí se být součástí hlavního proudu společnosti, sbírá drobky na jejím okraji. Má problémy v zaměstnání, nedaří se mu podnikání, nezvládá ani blízké vztahy. Při hledání viníka za svoje problémy skončil u státu. Stát může za to, že v jeho regionu není práce, ceny závratně rostou, dochází elektřina i plyn a podnikatelé třou bídu s nouzí. I za to, že od něj odešla Máňa. Stát také totálně nezvládá epidemii Covidu. Věčnému nespokojenci je jedno, kdo zrovna drží vládní veslo, stejně to jsou všichni stejní křiváci. Na jakoukoliv angažovanost už dávno rezignoval, zabydlel se v pasivní rezistenci. Očkování je pro Věčného nespokojence jen další šalebný trik systému, kterým chce upevnit svoji moc. Věčný nespokojenec nemá kontrolu ve svém životě takřka nad ničím; o to více se brání nechat si vzít kontrolu i nad svým vlastním tělem. Nad očkovanými nepřemýšlí, nemá na to sílu.

Jak ho vidí očkovaní: Ztroskotanec, živořící na okraji společnosti, který je nevzdělatelný a nereformovatelný. Zoufalý člověk, který dělá zoufalé věci.

Jak ho vidí neočkovaní: Šedá myš, bohužel systémem vykreslovaná jako typický představitel neočko skupiny. Nešťastný člověk bránící to poslední, co má.

Jak se vidí on sám: Člověk, který nemá kam uhnout.

Stín: Poraženectví. Neschopnost prosadit se. Málo energie. Potlačený vztek. Deprese.

8. Podnikatel

Podnikatel je stejně jako Věčný nespokojenec v dlouhodobé opozici vůči státu. U něj je to ale opozice relativně racionální. Stát mu již dlouho háže klacky pod nohy: provozovat v ČR živnost je obecně očistec, s EET se to ještě dvakrát zhoršilo a Covid tomu nasadil trnovou korunu. Kvůli neschopné vládě bylo rok zavřeno, finanční kompenzace se někde ztratily někde po cestě, škoda mluvit. Očkování pro Podnikatele není cesta k tomu, jak se vyhnout lockdownům, ale další příklad státní zvůle, která mu komplikuje život. Neočkovat se je pro Podnikatele gesto, kterým ukazuje státu vztyčený prostředníček. Někteří Podnikatelé se aktivně angažují, jiní jen chtějí, aby je stát se svými nesmyslnými nařízeními už konečně nechal na pokoji. Do montérek s těmi úředníky, ať vědí, co to je pořádně makat. Očkované moc neřeší, žij a nech žít.

Jak ho vidí očkovaní: Profesně schopný člověk, který je v iracionální opozici. Vždyť by mu povinné očkování jen pomohlo.

Jak ho vidí neočkovaní: Schopné antisystémové jádro, bohužel nezřídka úzce zaměřené na svůj business.

Jak se vidí on sám: Schopný a solidní člověk, který jen chce, aby ho stát nechal na pokoji.

Stín: Zaměření na sebe. Únava materiálu. Vztek na systém.

9. Uvědomělý

Uvědomělý řeší hlavně politické a právní aspekty očkování. Jeho osobní postoj k očkování není až tak důležitý, důležitá je svoboda volby každého jednotlivce. A důležité je též, aby pandemie nenarušila demokracii, tj. aby stávající situace nebyla politiky zneužita k pozvolné likvidaci svobody projevu a demontování právního státu. Očkování vnímá jako politický nástroj k nastolení novodobé totality.

Jak ho vidí očkovaní: Nebezpečný anti-systémový šťoural, naštěstí bez širší podpory veřejnosti. Neuvědomuje si, že výjimečná situace si vyžaduje výjimečné kroky a že za záchranu lidských životů je třeba přinášet oběti. Přehání a řeší blbosti. Je třeba ho vychovat, zdiskreditovat nebo umlčet.

Jak ho vidí neočkovaní: Nenápadný, ale velmi potřebný bojovník za svobodu všech.

Jak se vidí on sám: Osamělý vlk bojující proti systému.

Stín: Tunelové vidění—přílišná angažovanost může odvádět pozornost od osobních selhání. Mesiášský syndrom. Vztek na systém. Strach ze ztráty svobod. Osamělost.

10. Procitnuvší zdravotník

Část zdravotníků — lékaři, lapiduši, zdravotní sestry — ví své, ale jinak než jejich očkovaní kolegové. Procitnuvší zdravotník ví, co dokáže Covid, ale ví také, co dokážou vakcíny. Ztratil mnoho iluzí, které měl dlouhá léta. Iluze o všeobecné prospěšnosti medicíny, o fungujícím zdravotním systému, o na medicíně založené na důkazech, o objektivitě při rozhodování, o kompetenci vládních činitelů, o lidské solidaritě a ochotě si pomáhat. Jenže navzdory rozbitým iluzím se nevzdává. Slíbil pomáhat, a tak pomáhá. Každému, bez rozdílu, protože je to jeho poslání. Odmítá paušální řešení a politický nátlak. Očkoval by ty, u nichž je riziko vedlejších efektů nižší než riziko závažných komplikací, neočkoval by plošně. Drží se principu „primum non nocere“ (hlavně neuškodit). Zachoval by individuální možnost volby. Zdravotní systém i věda v širším měřítku, jsou zde přeci proto, aby sloužily potřebným, ne aby je šikanovaly.

Jak ho vidí očkovaní: Zrádce vlastní profese, který podlehl dezinformacím. Bohužel je potřeba, bez něj a jemu podobných se systém zhroutí.

Jak ho vidí neočkovaní: Skutečná morální elita.

Jak se vidí on sám: Silný, odvážný, obětavý a nezlomný, ale nedoceněný

Stín: Mesiášký komplex, obětování se. Smutek. Zklamání. Přechodná ztráta energie.

Filozof

Poněkud mimo uvedenou typologii stojí Filosof. Je jich ale tak málo, že je uvádím jen pro úplnost.

Filozof

Filozof vnímá současnou situaci nejkomplexněji. Vidí, že staré pořádky se hroutí na všech frontách a že Covid je jen katalyzátorem. Uvědomuje si, že očkování není nic nového, co by nás nečekaně rozdělilo—je to jen další faktor, který zdůrazňuje už tak hlubokou společenskou krizi. Krizi, která se týká celé západní civilizace, ne-li celého lidstva. Filozof v sobě kombinuje kritický přístup Obezřetného vědátora s intuicí a odvahou připustit nemyslitelné KonspirátoraFilozof vidí, že za oponou čeká změna paradigmatu, že se hraje na mnoha frontách a s mnoha nástroji o podobu budoucnosti nás všech. Filosof vnímá, že situace nemá jednoduchá řešení a že klíčem k odemknutí lepší budoucnosti je změna v nitru nás všech, nejen společenský disent. Protože povrchní recepty a částečná řešení, jakkoliv dobře míněná, nás mohou zavést nebo mohou být zneužita. Očkování vnímá Filozof jako jeden z mnoha nástrojů současných globálních mocenských elit (neplést s lokální politickou garniturou). Ví ale, že to nelze přímo prokázat, a není to pro něj tím nejdůležitějším. Důležitějším je vnímat celý kontext probíhajících změn, pružně se měnit a udržet si odstup. Vše je tak, jak má být. Neočkované vnímá jako pestrobarevnou skupinu, ne vždy ukázněnou a racionální. Stejně tak očkované. Všem nechává volnost osobní volby, včetně volnosti nabít si hubu.

Jak ho vidí očkovaní i neočkovaní: Nerozumí mu, protože vidí věci moc složitě. Splývá s KonspirátoryObezřetnými vědátory, aj..

Jak se vidí on sám: Ten, kdo ví. Kdo vidí dál než ostatní.

Stín: Pýcha na vlastní rozhled. Pro les nevidí stromy. Sklon k přílišnému teoretizování. Neschopnost konkrétní akce, když je potřeba. Osamělost, nepochopení.

Četnosti

Stejně jako minule jsem zkusil odhadnout četnosti jednotlivých podosobností. Uvnitř nás i ve společnosti jako celku. Berme to ale s velkou rezervou, průzkumy na to nejsou a nikdo, mne nevyjímaje, není schopen překročit stín své sociální bubliny:

1. Konspirátor10%
2. Kontraindikovaný<1%
3. Šťastný uzdravený32%
4. Alternativec20%
5. Obezřetný vědátor7%
6. Rebel3%
7. Věčný nespokojenec15%
8. Podnikatel7%
9. Uvědomělý4%
10. Procitnuvší zdravotník2%

Závěr

No dobře, ale k čemu to všechno? Jak s uvedenými typologiemi pracovat?

Například takto (převzato od Ondřeje Krásy, mírně upraveno). Sedněte si. Zavřete oči. Klidně dýchejte. Zkuste se zamyslet nad svým postojem k tématu očkování. Jak velká je Vaše část, která se nechce nechat pravidelně očkovat? Jak se jmenuje? Jak velká Vaše část je naopak pro očkování? Jak se jmenuje ona? Uvědomte si tyto svoje části s největší možnou poctivostí. Nesuďte a nehodnoťte ani jednu část, jen se na ně podívejte. Uvědomte si i poměr. Je to 100:0? 90:10? 55:45? Jsou tam červíčci pochybností na jedné či druhé straně? Nechává vás téma klidné, či s vámi začíná cvičit? Kde je ten přesný bod, kdy to s Vámi začíná cvičit? Který z mých popisů očko a neočko Vás nejvíce nadzvedl?

Další krok: Můžete si uvědomit, jak zacházíte se svým vnitřním napětím podle toho, jak reagujete v diskusích na toto téma. Podpořit vás může následující popis pozic (více k tomu G. Berger v knize Jak lidé zrají):

1) Existuje pro mě jenom jedna perspektiva. Jiné perspektivy nevnímám.

2) Existuje pro mě více perspektiv, ale jen jedna je správná. Ostatní jsou nebezpečné, iracionální či dokonce zlé a vrhají mě do konfliktu. Je třeba bojovat. Dialog s protistranou chápu jako ztrátu času.

3) Existují pro mě různé perspektivy. Chápu i argumenty protistrany. Protiargumenty používám pro potvrzení svojí verze.

4) Aktivně vyhledávám jiné perspektivy, abych mohl upravovat tu svoji. Perspektivy ostatních nepoužívám pro potvrzení či vyvrácení, ale jsem otevřen zpochybnit svoje stanovisko při každé interakci s druhými. Mým cílem je rozšířit si svoji osobní perspektivu co nejvíce a co nejvíce rozumět i perspektivám ostatních.

Toť vše, přeji úspěšnou introspekci.

Štěpán Čábelka