Britský Guardian oznámil, že údaje ukázaly, že emise skleníkových plynů USA se v roce 2021 prudce zvýšily o 6,2 % ve srovnání s rokem 2020. (Foto: Flickr)

Došlo k tomu proto, že život se vrací po epidemii do normálu, ale množství emisí převýšilo míru hospodářského růstu.

Zvýšením emisí se Spojené státy odchýlily od cíle stanoveného ve smlouvě o klimatu z Paříže.

Odborníci varovali, že pokud cíl nebude realizován, celý svět bude čelit vážným dopadům.

Zdroj: theguardian.com