Dňa 22.08.2022 bol na blogu publikovaný tento príspevok: https://akw.sk/covid-19/dnes-na-temu-odbornici/

Redakcii bola teda odoslaná žiadosť o opravu.

Odpoveď na žiadosť bola po urgencii prijatá 30.08.2022 v znení:

Dobrý deň pán doktor,

videl som váš mail, ale bol som na dovolenke, vrátil som sa včera. Najbližšie číslo časopisu vyjde v októbri, nič sme nezmeškali.

Pokiaľ ide o vašu žiadosť, stanoviská k textom redakcia neuverejňuje. Ak žiadate opravu nepravdivých tvrdení, naformulujte – prosím – jej znenie, ako o tom hovorí zákon. Redakcia ju uverejní, keď dokážete, že vaše tvrdenie je pravdivé a uverejnené tvrdenie nie. V textoch, ktoré ste mi poslali som nič také nenašiel.

Ďakujem pekne, že čítate Akadémiu.

XY

Editor

Tak sme 31.08.2022 sformulovali žiadosť:

Vážený pán XY, editor!

V zmysle tlačového zákona Vás žiadam o zverejnenie nasledovného stanoviska:

Dňa 19.08.2022 bolo  publikované nové číslo “Správy SAV” (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10530).

V tomto čísle je uverejnený rozhovor s docentkou Betákovou, v ktorom o.i. na str. 11 tvrdí že:

“V žiadnom prípade som nikdy nedávala lekárske rady, vždy som vysvetľovala princíp vakcinácie a čo od nej možno očakávať.”

Docentka Betáková klame. Jej vyjadrenia sú medicínsky vysoko neodborné, zavádzajúce a odborne nekompetentné, dokonca nebezpečné z pohľadu poškodenia zdravia človeka.

Ako príklad jej klamlivých tvrdení uvádzam:

“Po očkovaní je pred covidom-19 chránená nielen žena, ale je chránený aj plod a novorodenec. Protilátky sa totiž prenášajú materským mliekom na dieťa, ktoré je potom chránené.

Klinické testy na tehotných ženách ukázali, že vakcíny Pfizer a Moderna sú efektívne a bezpečné. Ženy môžu byť očkované kedykoľvek v priebehu očkovania.

Ak sa niektoré budúce mamičky obávajú, môžu počkať a dať sa zaočkovať až po prvom trimestri tehotenstva, keď je ich stav už stabilnejší.”

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/zdravie/virologicka-ak-sa-ludia-nedaju-zaockovat-mozeme-ocakavat-tretiu-vlnu/

Zároveň si Vás dovoľujem  upozorniť, že Vaše vyjadrenie: “Redakcia ju uverejní, keď dokážete, že vaše tvrdenie je pravdivé a uverejnené tvrdenie nie”, je nemiestne, svojprávne a nezmyselné.

V prípade ak budete na ňom naďalej trvať, budem postupovať v zmysle platných zákonov SR.

S pozdravom,

MUDr. Ján Lakota, CSc.

Odpoveď sme tentoraz dostali na mail prakticky obratom:

Dobrý deň pán doktor,

vaše tvrdenia stále nijako nedokazujú, že docentka Betáková v texte v časopise Akadémia nehovorí pravdu, takže vaše stanovisko redakcia neuverejní. (To súčasne dokazuje, že moje vyjadrenie “Redakcia ju uverejní, keď dokážete, že vaše tvrdenie je pravdivé a uverejnené tvrdenie nie”, nie je nemiestne, nesvojprávne a nezmyselné – ako v maili tvrdíte. Lebo sa to práve deje.)

Ako správne píšete, môžete využiť ďalší postup v zmysle platných zákonov SR.

Opäť vám ďakujem, že čítate časopis Akadémia.

XY

Editor

Čo je možné k tomu dodať?  Je to do smiechu? Do plaču? Akademik Pjotr Kapica mal nádherný slogan: Čím vyššie vylezie opica, tým lepšie jej vidno zadok. Nebol prvý, kto sa takto vyjadril, ale slogan je to výstižný.

MUDr. Ján Lakota, CSc.

Peter Weis