„Pořadatelé akce budou usilovat o zápis do knihy rekordů prostřednictvím Agentury Dobrý Den jako nejdelší nonstop očkování. „Budeme moc rádi, když se k nám přidají i další středočeská očkovací místa,“ říkají závěrem koordinátoři celé akce, Lucie Drobík Kolářová a Jiří Geissler, a dodávají: „Nejde nám jen o rekord, naším cílem je spojit síly a přispět k rychlejšímu proočkování co největší skupiny obyvatel.“ (kr-stredocesky.cz, 1. 6. 2021)

I kdyby bylo očkování proti COVID ověřené, bezpečné a účinné (o čemž nejsem přesvědčený), způsob, kterým je propagováno a praktikováno mne děsí. Očkování není podávání iontového nápoje běžcům na občerstvovacích stanicích. Je závažným zásahem do lidského organizmu. Jeho výhody a rizika musí být důkladně zvažovány. Je proto nutné trvat na tom, že:

– za současného právního stavu (který je třeba bránit) je očkování proti COVID výlučně dobrovolné
– nikdo nesmí být k očkování nucen, očkovaný nesmí být zvýhodněn, neočkovaný znevýhodněn
– nikdo nemá právo zjišťovat, zda člověk je či není očkovaný
– očkování musí být podmíněno informovaným souhlasem
– očkování musí provádět zkušený lékař, který pacienta zná, dokáže posoudit jeho zdravotní stav, indikace a kontraindikace, hladinu protilátek získaných přirozeným způsobem apod.
– očkování musí probíhat za standardních podmínek zdravotnického zařízení a musí být pečlivě zdokumentováno
– musí být jasně deklarováno, kdo nese zodpovědnost za případné nežádoucí účinky očkování
– vzhledem k tomu, že je očkování dobrovolné, nemělo by být hrazeno z prostředků zdravotního pojištění

Masové očkování formou McCovid center, maratónů nebo drive in je popřením etiky a odbornosti lékařské profese. Považuji za svoji povinnost před ním důrazně varovat.

Jan Hnízdil