Novinář České pozice Jan Schneider se pustil do ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky kvůli ideologické manipulaci. Podle jeho mínění šéf BISu neustále hovoří o hrozbách přicházejících z Číny a Ruska, čímž vlastně vytváří mylný dojem, že ze Západu nám nic nehrozí a že hrozby vždy přicházejí z Východu. (Foto: Wikimedia)

Schneider ve svém článku píše, že Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV Univerzity Karlovy minulý týden uspořádalo ve spolupráci s Česko-čínským centrem dané univerzity konferenci s názvem Výzvy digitální budoucnosti. Akce se zúčastnil i čínský velvyslanec Zhang Jianmin či prorektor Karlovy univerzity Aleš Gerloch.

V této souvislosti novinář podotkl, že se spiritus agens konference Miloš Balabán asi neřídí pokyny ředitele BISu, Michala Koudelky. Ten totiž shodou okolností v den, kdy se konala tato konference, hovořil v Senátu o nebezpečí čínské špionáže. Na dané akci však stanoviska BISu nehrála žádnou roli.

„Její duch (konference, pozn. red.) byl ukázkou rozdílu toho, co německý a americký psycholog Erich Fromm (1900–1980) nazval biofilní a nekrofilní orientací. V tomto případě mezi postojem sebevědomě demokratickým, který jedná a komunikuje, a totalitarizujícími manýry, jež mají sklon nemluvit, nediskutovat, neargumentovat, ale o to více diktovat, nedoporučovat, zakazovat, osočovat, ostrakizovat, sankcionovat až perzekvovat,“ píše.

Čína a Rusko jako největší hrozba?

V tomto ohledu zmínil i ideologickou manipulaci a poukázal na to, že zdravý rozum se jí příčí. Stejně tak dle jeho mínění zdravý rozum nepřesvědčí ano „lacině ideologicky maskovaný hospodářský lobbing, který se navíc s intelektuálně podlimitní naivitou snaží vzbudit dojem, jako by se hospodářskou špionáží zabývala jen Čína“.

Rovněž upozornil na to, že jednou z nejagilnějších zemí v hospodářské špionáži je Francie, poté Velká Británie, přičemž obě tyto země se mají na pozoru před Izraelem. Stejně tak ale nezůstávají nikomu nic dlužny ani Spojené státy.

„Navíc je mnoho zemí, jejichž vědecko-technické rozvědky se snaží příliš nezaostat. Leccos se lze dočíst i v „otevřených zdrojích informací“, zejména v odborných médiích. O tom všem však ředitel BIS mlčí, a mluví jen o Číně a Rusku, čímž uvádí posluchače v nebezpečně mylný dojem, že ze Západu nám nic nehrozí, že hrozby přicházejí vždy z Východu,“ podotýká.

Kvůli tomu si tak novinář stojí za tím, že se z Michala Koudelkyy pomalu, ale jistě, stává jakési bezpečnostní riziko. Proč?

„Ředitel BIS se opakováním této navenek ideologické, vskrytu však lobbistické mantry, stává bezpečnostním rizikem pro tento stát, protože tímto jednostranným varováním oslabuje ostražitost vůči čemukoliv, co nepřichází z avizovaného směru, aniž by vysvětlil, jak lze identifikovat nelegitimní zájem o naše záležitosti, ať přichází odkudkoliv, a co se proti tomu dá dělat,“ vysvětlil.

Podle Schneidera tak Koudelka neplní úkol, který je BISu ze zákona uložen, a sice „zabezpečovat informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy ČR“. A tím se na mysli mají všechny takové činnosti, nikoli jen některé.

Konference: Výzvy digitální budoucnosti

Novinář v článku také nastínil, co se na dané konferenci probíralo. Z čínské strany tak byla řeč o spolupráci ve vyrovnaném a spravedlivém prostředí, o boji proti kriminalitě apod.

S projevem zde vystoupil i Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Ten hovořil o strategii pro umělou inteligenci, ale také o plýtvání či o 5G sítích. Prozradil, že ty prý byly původně určeny pro malouživatele a dodal, že mobilní telefony fungující po 5G síti mají zhruba stokrát větší vyzařování.

Zazněl zde ale také projev o odlišnosti v přístupech Východu a Západu, který pronesl Shenkuo Wu z Pekingské univerzity. Na programu byla ale i další témata.

Zdroj: snews.com