Od propuknutí epidemie koronaviru ve Wuhanu, Čínská komunistická strana tuto epidemii skrývala před místní správou a centrální vláda uhýbala před odpovědností. (Foto: ilustrační, Great Game India)

Nedávno v Pekingu sídlící mediální skupina Caixin vydala šokující zprávu, že Zdravotní a lékařská komise provincie Hubei nařídila zničení vzorků Koronaviru. Zprávy o tom ale krátce poté spadly pod náhubkový příkaz a ten článek byl následně stažen.

Genová sekvence zjištěná a ohlášená na konci prosince

26. února vydal Caixin šokující článek „Stopování zdroje nového koronaviru přes genovou sekvenci“. Zdroje z Caixinu vydavateli tohoto článku (GreatGameIndia) pod podmínkou anonymity řekly, že tento článek byl stažen pod ohromným tlakem čínských úřadů. Článek byl na tomto webu archivován, ale i ta archivovaná verze byla přesměrována na chybovou stránku. A tak jsme se rozhodli vydat tu zprávu od Caixin přeloženou z čínštiny do angličtiny (k nalezení byla na výše uvedeném odkazu).

Archivovaná verze zprávy Caixinu „Stopování zdroje nového koronaviru přes genovou sekvenci“ byla přesměrována na chybovou stránku
Zpráva Caixinu uváděla:

K 24. únoru už zemřelo více než 2660 lidí a více než 77 000 lidí byl ten nový koronavirus diagnostikován, ten nový koronavirus je podobný SARS. Kde se vzal? Reportéři Caixinu vedli rozhovory s různými zdroji a vytřídili relevantní odborné články a databázové materiál. Když poskládali dohromady všechny druhy informací, objevil se náhle plný obrázek.

Článek Caixin uváděl, že před koncem prosince loňského roku bylo známo nejméně 9 neznámých zápalů plic. Vzorky těchto případů byly nasbírány z různých nemocnic ve Wuhanu. Genové sekvence ukazovaly, že patogenem byl koronavirus ve stylu SARS (podobnost byla asi 80% a podobná byla i infekčnost). Výsledky testů odeslali nemocnicím a nahlásili to Zdravotní a lékařské komisi i Centru pro kontrolu nemocí.

Soukromý podnik v Huangpu v okrese Guanzhou 26. prosince analyzoval genovou sekvenci tohoto viru. Výsledky jejich studie zjistily, že je to nejpodobnější netopýřímu koronaviru SARS s celkovou podobností asi 87% a s podobností k SARS asi 81%.

Činitelé této společnost telefonicky 27. a 28. prosince mluvili s nemocnicí a s Centrem pro kontrolu chorob a dokonce zajeli do Wuhanu, aby tam vedení nemocnice Centru 29. a 30. prosince podali zprávu o všech výsledcích a analýzách.

Zhan Jixian, ředitel útvaru Respirační medicíny a kritické péče v nemocnici Xinhua v provincii Hubei 26. prosince zachytil čtyři po sobě jdoucí nevysvětlené případy zápalu plic, takže Zhan Jixian následně referoval o objevení čtyř „neznámých nakažlivých pneumonií“ nemocnici, což bylo následně nahlášeno okresnímu centru Jiang Han do tamního Centra pro kontrolu nemocí.

Od 28. do 29. Prosince začala nemocnice Xinhua léčit 3 pacienty z Tržiště jihočínských mořských produktů. I ti měli podobné symptomy nakažlivé pneumonie. Ve 13 h dne 29. prosince povolal náměstek ředitele nemocnice Xinhua Xia Wenguang deset expertů, aby s nimi o těchto sedmi případech vedl diskusi. Experti se shodli, že situace je neobvyklá. Xia Wenguang tedy podal zprávu odboru kontroly chorob při zdravotních komisích provincie a místní správy.

29. prosince dokončila v tomto průmyslu vůdčí společnost Huada Gene ze Shenzhenu v Číně rozbor genových sekvencí a výsledky ukázaly, že tento virus a SARS mají genovou podobnost až na 80%. 1. ledna byly zprávy o třech vzorcích od této společnosti nahlášeny Zdravotní komisi místní správy Wuhanu.

30. prosince pekingská lékařská laboratoř Boao ohlásila zprávu pacienta lékaři s výsledkem, že šlo o „koronavirus SARS“.

Zdravotní a lékařská komise provincie Hubei nařídila zničení vzorků koronaviru od případů

Zpráva Caixin uvádí, že netrvalo déle než do 9. ledna, kdy Čínská komunistická strana oficiálně tento patogen prohlásila za „nový koronavirus.“

Tato zpráva rovněž citovala člověka ze společnosti zkoumající genové sekvence, který 1. ledna 2020 vyzradil, že „dostal telefonát od činitele Zdravotní a lékařské komise provincie Hubei, v němž ho informoval, že ty vzorky případů nového koronaviru ve Wuhanu se nebudou moci znovu přezkoumat. Existující vzorky od případů se musí zničit a informace o vzorcích se nesmí sdělovat. Odpovídající výzkumné zprávy a data nesmí být zveřejněna. Pokud byste to v budoucnu našel, musíte nám to ohlásit.“

Tento článek od Caixin byl teď už smazán, ale v zámoří široce obíhá a čínská sociální média na tyto administrativní kroky reagují s vysokou pozorností.

Pekingské úřady tu epidemii skrývaly

Ve skutečnosti to nebyly jen úřady ve Wuhanu a v provincii Hubei a k nim patřící lékařské útvary, kdo zakrýval koronavirus, nýbrž i Národní zdravotní a lékařská komise a Komunistická strana Číny a čínské úřady tuto epidemii skrývaly.

5. ledna Klinické centrum veřejného zdraví Šanghaje zjistilo nový koronavirus podobný SARS a analyzovalo sekvence, aby získali úplné genové sekvence tohoto viru. Ve stejný den toto centrum okamžitě referovalo Národní zdravotní komisi podléhající Komunistické straně Číny a „navrhovalo na veřejných místech přijmout odpovídající preventivní a kontrolní opatření.“

Tato zpráva uvádí, že uvedený virus sdílí homologii s koronavirem SARS z 89,11% a že ho pojmenovali Koronavirus Wuhan-Hu-1.

5. ledna Klinické centrum veřejného zdraví Šanghaje referovalo Národní zdravotní komisi Komunistické strany Číny spolu s žádostí o prevenci Koronaviru.

V týdnech před vypuknutím epidemie byla čínské administrativě poslána spousta vnitřních oběžníků, upozornění a zpráv ze studií, ty ale nejenže byly ignorovány, nýbrž i aktivně potlačovány, aby se nedostaly k lidem. Tato zjištění jsme katalogizovali v našem vědeckém vyšetřování o původu koronaviru – tj. ve Složkách COVID19 – počínaje pěti hlavními oblastmi včetně epidemiologických studií, porovnávání genomu virů, křížového výzkumu infekčnosti druhů, výzkumu klíčových „mezihostitelů“ a zjištění z laboratoře Wuhan P4.

Avšak Centrum pro kontrolu a prevenci chorob Wuhanu a Národní zdravotní komise Komunistické strany Číny prohlašovaly, že tato epidemie je „kontrolovatelná a zvládnutelná prevencí,“ až do 19. ledna a „možnost omezené přenositelnosti z člověka na člověka se nevylučuje.“

3. února mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Hua Chunying řekl, že od 3. ledna Čínská komunistická strana oznámila Spojeným států celkem 30 informací o epidemii a o opatřeních na její kontrolu. Avšak okamžitě poté, kdy byla tato zpráva publikována, byla rozhodně odsouzena.

Když se prohlášení mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying objevila v tisku, okamžitě vyvolala u 
Čínského lidu hněv.

Ale stejně trvalo až do 20. ledna, kdy Xi Jinping a Li Keqiang učinili první veřejné prohlášení o prevenci a kontrole této epidemie. Expert Komise Zhong Nansahn poprvé uznal, že ten nový koronavirus je přenositelný „z osoby na osobu“.

26. ledna zřídila Komunistická strana Číny úkolové síly pro prevenci a kontrolu epidemie s Li Keqiangem jako jejich vedoucím. To bylo ale více než dva měsíce po vypuknutí epidemie.

Případy zápalu plic ve Wuhanu zjišťovala Komise Komunistické strany Číny, wuhanské Centrum kontroly a prevence chorob, Zdravotní a lékařská komise a Zdravotní a lékařská komise Hubei už před 1. prosincem a odpovídající výzkumné výsledky o tom vyšly v mezinárodních vědeckých žurnálech.

Čínská komunistická strana však tuto epidemii zakrývala, potlačovala doktory a lidi, kteří šířili pravdu o této epidemii, a šířila falešnou povídačku, že ta epidemie je zvládnutelná „prevencí a pod kontrolou“ a že není přenositelná „z osoby na osobu“.