Izraelská vláda je žalovaná pre „vakcinačné pasy“ na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu za porušenie Norimberského kódexu zo zločinu proti ľudskosti, spočívajúcom v organizovaní nelegálnych medicínskych pokusov na izraelských občanoch, žaluje svoju vládu organizácia „Ľudia pravdy„. (Foto: Flickr)

Sťažnosť zaslala právnická komora Suchovolsky 1. marca 2021 do holandského Haagu, informoval portál FranceSoir.

Organizácia zastupuje právnikov, lekárov a občianskych aktivistov, ktorí sa rozhodli využiť svoje demokratické právo nepodrobiť sa experimentálnemu medicínskemu zásahu, konkrétne očkovaniu proti Covid-19, ktorí sú však pod ohromným nátlakom zo strany Izraelského štátu zavedením tzv. „zelených pasov“, ktoré zavádzajú diskrimináciu neočkovaných občanov.

Právna žaloba sa odvoláva na podmienečné núdzové schválenie vakcíny Pfizer, ktorou bola preočkovaná skoro celá populácia Izraela bez dobrovoľného a informovaného súhlasu, ktorý vyžadujú medzinárodné právne dokumenty, najznámejší z nich Norimberský kódex.

Ten vyžaduje informovanosť aj o alternatívnych terapiách, o benefitoch i rizikách, aby osoba bez nátlaku slobodne mohla urobiť svoje inteligentné rozhodnutie, či je to v jej prospech.

Toto samozrejme nebolo splnené ako ani predpoklad, že experiment má byť podniknutý za účelom predísť utrpeniu a fyzickému poškodeniu.

V podaní sa uvádza, že izraelské ministerstvo zdravotníctva otvorene priznáva, že až 41 % osôb z kritickej infraštruktúry po očkovaní trpelo nežiaducimi účinkami a ohrozením života. 

Zároveň upozorňuje, že experiment sa nesmie uskutočniť, ak existuje odôvodnenie, že by sa mohla v jeho dôsledku vyskytnúť smrť alebo reálne poškodenie. Albert Bourla, prezident Pfizeru, dokonca v rozhovore pre média označil Izrael ako „laboratórium sveta“.

Premiér Netanjahu uviedol viackrát, že izraelskí občania sa zúčastňujú tohto inovatívneho medicínskeho experimentu v záujme všetkých ľudí sveta, ktorí sa až tak nenáhlia s očkovaním, no očakávajú výsledky tohto izraelského experimentu – uvádza sa v súdnom podaní.

Izraelskí nezaočkovaní občania sa v tejto žalobe odvolávajú aj na Rezolúciu Valného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu z konca januára, ktorá apeluje na vlády v bode 7.3.1., aby zaistili, že občania sú informovaní o tom, že očkovanie NIE JE povinné a aby nikto nebol politicky, sociálne alebo ináč pod nátlakom sa očkovať, ak si to nepraje.

Ak je to etický princíp pre občanov Európy, tak nepochybne by to malo platiť aj pre občanov Izraela – uzatvárajú svoju žalobu.

Rezolúcia zo Štrasburgu sa odvoláva na záväzný dohovor o ľudských právach a medicíne (Oviedo dohovor) a dodatočné protokoly o biomedicínskom výskume, ktoré podobne zdôrazňujú dobrovoľnosť bez nátlaku a podmieňovania.

Zdroj: hs.sk