Před pár lety byl zaveden zákon (H.R. 933) dovolující biotechnologickým korporacím jako Monsanto překonávat federální soudy Spojených států ve věci pěstování experimentálních geneticky vykonstruovaných plodin po celých USA. Tím se stala vláda bezmocnou ohledně možnosti zastavit i další biotechnologické korporace při jejich pěstování a sklizni. Toto opatření odstiňuje prodejce geneticky modifikovaných semen před žalobou, i když výsledné plodiny způsobí škodu. V důsledku toho tento zákon veřejnost označila za „Zákon na ochranu Monsanta.“


V té době byl přednesen návrh zákona zvaný „Zákon o bezpečném a přesném označování potravin 2015.“ Tento návrh přednesl kongresman Spojených států Mike Pompeo kvůli překonání zákonů ve zhruba dvou tuctech států, které vyžadují, aby potraviny z geneticky vykonstruovaných plodin byly jako takové označovány.

[quote align="center" color="#999999"]

„Aktivisté v téměř 30 státech uvažují o legislativě, která by vyžadovala vládní varovné označení na potravinářských produktech obsahujících složky odvozené z biotechnologií. Tyto běžné složky, k nimž patří kukuřice, sójové boby a cukrová řepa jsou k jídlu bezpečné. Bohužel aktivisté se dožadují oficiálního upozorňování, že potravina by mohla tyto složky obsahovat. Pokud by byli spotřebitelé obalamuceni k víře, že takovéto dodávky potravin nejsou bezpečné, tak by existovaly jen nepatrné pobídky pro inovace nebo pěstování těchto důležitých plodin.“ ( zdroj) [/quote]

Uchyluje se ke konstatování, že:

[quote align="center" color="#999999"]

„Více než 100 výzkumných projektů po 25 let včetně tuctů nezávislých výzkumných skupin potvrdilo a znovu ujistilo o bezpečnosti geneticky modifikovaných složek. Snažíme se o řešení založené jak na zdravém rozumu, tak na vědě, které ochrání spotřebitele, zajistí informovanou volbu spotřebitele stejně jako i ochranu před nákladným, zbytečným a neefektivní systému značení potravin podle jednotlivých států.“ ( zdroj) [/quote]

 

Druhá strana mince a proč je tento zákon směšný

[quote align="center" color="#999999"]

„Jako součást tohoto procesu líčili různé obavy jako pouhé ignorantské nápady dezinformovaných jedinců – a zesměšňovali je jako nejen nevědecké, nýbrž až anti-vědecké. Pak se dali do práce, aby přesvědčili veřejnost a vládní činitele šířením falešných informací, že existuje převládající konsensus expertů na základě solidních důkazů, že ty nové potraviny jsou bezpečné.“ – Jane Goodal ( zdroj) [/quote]

Jistě, jak ten kongresman poukazoval, existuje mnoho publikací uvádějících údajnou bezpečnost geneticky modifikovaných potravin. Spolu s tím existovalo však zrovna tolik publikací uvádějící jejich potenciální nebezpečnost, což objasňuje, že by neměly být schváleny jako zcela bezpečné ke konzumaci. Věda samotná zaručuje označení, tak proč je tento výzkum neustále ignorován?

[quote align="center" color="#999999"]

„Bezpečnost GMO potravin není dokázaná a rostoucí počet výzkumů tyto potraviny spojuje se zdravotními riziky a s poškozením prostředí. Z tohoto důvodu většina rozvinutých zemí vede politiku přinejmenším povinného označování GMO potravin a některé vydaly zákazy produkce a dovozů GMO potravin.“ – David Suzuki, genetik, akademik, environmentální aktivista ( zdroj) [/quote]

Zde je např. studie vydaná Environmental Sciences Europe spojující GMO s rakovinou jater a s poškozením ledvin stejně jako s těžkým hormonálním rozvratem. Více se o tom můžete dočíst zde.

Zde je studie loni v září vydaná Journal of Organic Systems, která zjišťuje „velice silnou korelaci“ mezi GMO a dvěma tucty chorob. O tomto příběhu se můžete dočíst zde.

Nejspíš bych mohl vystavit 100 studií, ale nebudu pro vás dělat výzkum. Klidně si prolistujte naší stránku nebo si udělejte vlastní výzkum. S GMO bývá spojována řada obav, které si zasluhují seriózní pozornost, a Suzuki v citátu výše konstatuje, že potravinářský průmysl a vláda by měli tyto produkty označovat, aby spotřebitelé věděli, co jedí.

Existuje mnoho problémů spojených se spotřebou těchto plodin a to do toho ani nepatří pesticidy, které jdou s GMO ruku v ruce. Ty byly spojovány s rakovinou, porodními defekty, Alzheimerem, Parkinsonem a s mnoha dalšími.

Zde jsou určité studie ukazující, co se stane s vaším tělem, když přejdete na organické potraviny.

Dochází k celosvětovému hnutí, v němž se sdružují miliony aktivistů po celém světě k vyjádření svého přání povinného označování GMO na všech potravinách. To by spotřebiteli poskytlo možnost si zvolit a být si vědom toho, že jeho jídlo je geneticky modifikované. To vypadá neškodně, nebo ne? Konec konců nikdo nemůže opravdu nic namítat proti faktu, že máme právo vědět, co v naší potravě je, tak proč to prostě neoznačovat? Více než 60 zemí po celé planetě už vyžaduje povinné označování GMO a je čas, aby se toho chytla i Kanada a Spojené státy, ten proces ale není snadný.

Rozloučím se s vámi tímto:

[quote align="center" color="#999999"]

„Pozměněné geny a překroucená pravda se vztyčí jako orientační body. Toto by mělo být povinnou četbou v každém universitním kurzu biologie.“ – Joseph Commins, Ph.D. emeritní profesor genetiky, Western University, London, Ontario[/quote]

Zdroj: ce.com