Video zachycuje postup australské policie proti mladé ženě, která nemá masku. (Foto: Youtube)

Pokud se bude většina lidí i nadále dobrovolně zříkat svých práv a podřídit se nesmyslným opatřením, s velkou pravděpodobností budou vůči těm ostatním použity všechny donucovací prostředky.