Prezidentský souboj v roce 2020 byl těsný a těsné volební vítězství demokrata Joea Bidena znamená, že relativně malý počet hlasů, které by se posunuly jiným směrem, by mohl přinést jiný výsledek. (Foto: Flickr)

Donald Trump tvrdil, že volby byly „zmanipulovány“ ve prospěch jeho soupeře a že mu byly „ukradeny“.

Podle studie, kterou zveřejnil časopis The Federalist, generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg během voleb v roce 2020 nalil stovky milionů dolarů do nominálně nestranických neziskových organizací, které manipulovaly s financováním volebních kanceláří tak, aby převážily misky vah ve prospěch demokratů.

Analýza, kterou provedl doktor William Doyle, hlavní výzkumný pracovník Caesar Rodney Election Research Institute v texaském Irvingu, ukazuje, že financování ze soukromých zdrojů bylo zaměřeno na klíčové „bojiště“ s cílem zvýšit náskok hlasů tehdejšího demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena proti jeho soupeři, republikánovi Donaldu Trumpovi.

Právě ve státech jako Georgia, kde Biden zvítězil o 12 000 hlasů, a Arizona, kde zvítězil o 10 000 hlasů, se naznačuje, že masivní dodatečné zdroje posunuly demokrata k vítězství. Zpráva tvrdí, že se nejednalo o tradiční financování kampaně nebo lobbing, ale o šikovnou manipulaci s „právními kličkami“, která pravděpodobně umožnila, aby si volby v roce 2020 „koupil“ jeden z nejbohatších mužů světa.

Cílené stranické financování

Podle Williama Doyla a jeho týmu je soukromé financování správy voleb tím, co listopadovou prezidentskou kampaň 2020 výrazně odlišuje od všech předchozích. Dvě neziskové organizace financované Markem Zuckerbergem – The Center for Technology and Civic Life (CTCL) a The Center for Election Innovation and Research (CEIR) – údajně převedly 419,5 milionu dolarů ze soukromých zdrojů generálního ředitele Facebooku do místních vládních volebních úřadů.

Tato infiltrace, údajně provedená na úrovni měst a okresů, umožnila, aby tyto úřady byly využívány jako „platforma“ v oblastech s demokratickými voliči. Metody používané k získávání hlasů pro demokraty jsou popisovány v rozsahu od množství administrativních postupů a dohod o sdílení dat až po přímé oslovovací kampaně v klíčových státech.

Co se týče posledního zmíněného, ve zprávě uvádí, že neziskové organizace financovaly ve Wisconsinu samozvané „volební navigátory“. Tito lidé měli za úkol „pomáhat voličům (potenciálně přímo u jejich dveří) odpovídat na otázky, pomáhat při zajišťování volebních lístků … a svědčit při podepisování absenčních volebních lístků“. Dále byla údajně dočasně zřízena personální agentura spojená s politickou vůdkyní, aktivistkou za volební práva Stacey Abramsovou, nazvaná „Happy Faces“, která měla sčítat hlasy o volební noci v okrese Fulton v Georgii.

Pod záminkou údajné pomoci při hlasování během pandemie covidu-19 Center for Technology and Civic Life (Centrum pro technologie a občanský život) údajně koordinovalo s místními samosprávami sčítání hlasů v demokratických oblastech.

Analýza vyjmenovává způsoby, jakými CTCL dosáhlo svého cíle tím, že se uchýlilo k neziskovým organizacím, sociálně-mediálním platformám a ovlivňovatelům (influencerům) voleb na sociálních sítích. Patřila k nim i propagace všeobecného korespondenčního hlasování – tedy něčeho, před čím Donald Trump od počátku varoval jako před „katastrofickým“ a plným volebních nesrovnalostí.

Financování volebních úřadů prostřednictvím neziskových organizací navíc údajně směřovalo k prodloužení lhůt, které upřednostňovaly korespondenční hlasování před osobním. To údajně umožnilo „odstranění hlasovacích lístků“, kdy mohly být statisíce korespondenčních hlasovacích lístků odmítnuty kvůli „chybám“, jako jsou chybějící nebo neshodné podpisy. Aktivistické skupiny spěchaly, aby pomohly voličům opravit jejich hlasovací lístky dříve, než bude pozdě, aby mohly být započítány. Součástí takto financovaných programů „práce s komunitou“ byly údajně i nákladné hromadné zásilky.

Nelegální sběr hlasovacích lístků byl údajně umožněn CTCL prostřednictvím rozšíření nekontrolovaných soukromých schránek v rámci nového „volebního programu korespondenčního hlasování“. Nezisková organizace CTCL podle studie směřovala prostředky na zvýšení počtu dočasných volebních pracovníků v rámci skryté infiltrace volebních kanceláří placenými aktivisty Demokratické strany.

Zpráva tvrdí, že do volebních kanceláří v oblastech, kde hlasují demokraté, proudily závratné částky navíc. Dvě výše zmíněné soukromé neziskové organizace byly zodpovědné za 85procentní navýšení celkového dodatečného financování voleb, které se soustředilo do obcí se silným zastoupením demokratů.

CTCL prokazatelně poskytla 25 grantů v hodnotě 1 milionu dolarů a více městům a okresům v Arizoně, Georgii, Michiganu, Severní Karolíně, Pensylvánii, Texasu a Virginii. Z nich 23 směřovalo do oblastí, které v prezidentských volbách v roce 2020 vyhrál Joe Biden.

Analýza provedená týmem pod Doylovým vedením říká, že fondy CTCL zvýšily zdroje v demokraticky volícím Green Bay na 47 dolarů na voliče, zatímco venkovské oblasti stále registrovaly 4 dolary na financování voličů. Rozdíly tohoto druhu, jak uvádí zpráva, jsou patrné v oblastech, jako jsou Detroit, Atlanta, Filadelfie, Pittsburgh, Flint, Mich., Dallas, Houston a další města – příjemci peněz CTCL.

Analýza nabízí případovou studii státu, v němž probíhaly boje – Texasu, kde jsou uvedeny demokratické okresy, které obdržely nejvyšší úroveň výdajů CTCL v přepočtu na jednoho obyvatele. Okres Tarrant, který je uveden jako republikánská volební oblast, se v roce 2020 překlopil na stranu demokratů.

Zpráva tvrdí, že do volebních kanceláří v oblastech, kde hlasují demokraté, proudily závratné částky navíc. Dvě výše zmíněné soukromé neziskové organizace byly zodpovědné za 85procentní navýšení celkového dodatečného financování voleb, které se soustředilo do míst se silným zastoupením demokratů.

Strukturální předpojatost

Závěrem studie zdůrazňuje, že využívání soukromých organizací, které postrádají administrativní a finanční transparentnost a nepodléhají stejným pravidlům a kontrolám jako veřejní zaměstnanci a instituce, znamená, že je nelze monitorovat prostřednictvím žádostí o otevřené záznamy.

Analýza ukazuje, že masivní příliv soukromých finančních prostředků umožnil, aby byl během prezidentských voleb v roce 2020 zaveden „stínový“ volební systém. Ten údajně systematicky zvýhodňoval demokratické voliče před republikánskými voliči z „hloubi“ volebního systému.

Podle autorů zprávy byla „strukturální zaujatost“, která prostupovala volbami v roce 2020, pravděpodobně tím, co umožnilo Joeovi Bidenovi zajistit si triumf ve sboru volitelů. Do budoucna, po uzavření dalších analýz jednotlivých států, hodlá projekt nabídnout „kontrafaktuální volební mapu“, která by odrážela, jak by vypadaly výsledky voleb v roce 2020 bez 419,5 milionu dolarů od CTCL/CEIR.

Tato bombastická zpráva vyvolala pobouření ze strany Republikánské strany (GOP). Senátor Ron Johnson zpochybnil legálnost „stranických“ výdajů Marka Zuckerberga na volby 2020.

„I když stále nevíme, co všechno se stalo, veřejné zprávy o jeho vlivu na volby 2020 v Green Bay a dalších demokratických baštách vzbuzují dostatečné podezření,“ citoval Johnsona list The Post.

Senátor Rand Paul (R-Ky.) se na Twitteru dotázal, zda byly volby „na prodej“? Předseda wisconsinského státního shromáždění Robin Vos šel ještě dál a pověřil vyšetřováním práce financované Zuckerbergem a jeho ženou v pěti městech Wisconsinu.

Stalo se tak poté, co na začátku tohoto roku analýza konzervativní Nadace pro vládní odpovědnost zjistila, že v klíčovém státě Georgia bylo do okrsků, v nichž později zvítězil Biden, nalito odhadem 29 milionů dolarů z peněz generálního ředitele Facebooku.

V reakci na tuto zprávu Zuckerbergův mluvčí Ben LaBolt přiznal dary v hodnotě 350 milionů dolarů The Center for Technology and Civic Life a 69,5 milionu dolarů Center for Election Innovation and Research.

Zdroj: snews.com