Vzniká dojem, že neziskové nevládní organizace, které pracují ve Středozemním moři, jednají podle stejného scénáře: nehledě na italskou politiku „zavřených dveří“ považují Itálii za jediné možné místo určení pro lodě s migranty, které často nepatří italským NNO a neplují pod italskou vlajkou. Můžeme v podobných případech mluvit o provokaci? (Foto: Wikimedia)

Vzniká dojem, že neziskové nevládní organizace, které pracují ve Středozemním moři, jednají podle stejného scénáře: nehledě na italskou politiku „zavřených dveří“ považují Itálii za jediné možné místo určení pro lodě s migranty, které často nepatří italským NNO a neplují pod italskou vlajkou. Můžeme v podobných případech mluvit o provokaci?

Vezmeme třeba nedávný případ s lodí Open Arms stejnojmenné španělské NNO: po 19 dnech chaosu, kdy organizace odmítala poslat loď ke španělským břehům, se vylodili migranti na Lampeduse na rozhodnutí prokuratury Agrigenta.

Podle slov starosty Lampedusy Tota Martella, migranti, kteří se vylodili na ostrov 20. srpna, jsou stále ještě ve středisku pro příjem migrantů, které bylo beztak přeplněné. Nehledě na to, že Itálie teoreticky zavřela své přístavy, lodě NNO tam míří i nadále.

Mají NNO skutečně za cíl záchranu migrantů v nouzi a jejich přepravu do nejbližšího a nejbezpečnějšího přístavu, anebo je pro ně to hlavní vylodit migranty právě v Itálii?

Sputnik hovořil s Annou Bonovou, afrikanistkou a bývalou badatelkou dějin institucí afrických zemí na Turínské univerzitě, autorkou knihy pod titulkem: Migranti!? Migranti!? Migranti!?

Po vylodění v Itálii měli být migranti z lodě Open Arms rozděleni mezi několika evropskými zeměmi. Nehledě na to, že ta NNO je španělská, přijalo Španělsko pouhých 15 migrantů. Co si o tom myslíte?

Zdá se, že všechno se opakuje podle stejného scénáře. Loď neziskové nevládní organizace pod vlajkou nějaké země tvrdí, že zachraňuje nezákonné migranty. Pak NNO oznamuje, že jediný nejbližší bezpečný přístav se nachází v Itálii, a nikoli v Tunisku, Libyi nebo na Maltě. Pak vidíme pře mezi italskými úřady a velením lodě. To samé, co bylo s lodí Sea Watch, se opakovalo i s Open Arms.

Jakmile Španělsko prohlásilo, že je ochotno loď přijmout, prokuratura se nečekaně rozhodla, že migranti mají být vyloděni v Itálii, kam vlastně také mířili. Zaplatili přece za to, že je odvezou právě do Itálie. Další neměnnou součástí těchto příběhů jsou nelegální migranti, kteří platí za poslední úsek cesty, za to, aby byli dopraveni právě do místa určení – do Itálie.

Jak jste řekla, Španělsko jim nabídlo své přístavy. Mluvčí NNO hovořil o zoufalé situaci na palubě, loď ale zamířila nikoli do Španělska, ale právě do Itálie, kde jsou přístavy zavřeny. Je to provokace, nebo výzva Itálii ze strany NNO?

Řekla bych, že ano. Lodě berou na palubu lidi, kteří se vydali ze své země do Itálie a zaplatili za to. V tomto případě můžeme mluvit o ignorování zájmů migrantů, vždyť držet na palubě 19 dnů lidi, kteří by mohli být vyloděni dříve – to je přece provokace. A ta zaměňuje původní cíl – zachránit lidi a udělat to co nejrychleji a co nejbezpečněji.

Chtěla bych připomenout, jak to bylo se Sea Watch. Velení lodě byl předložen požadavek, aby byli migranti vyloděni v Tripolisu, vedení to ale odmítlo udělat, pak pod umělou záminkou odmítlo kotvit na Maltě a také v Tunisu – pod falešnou záminkou, že Tunis je nebezpečný přístav, i když podle norem Vrchního komisariátu OSN a Mezinárodní organizace pro migraci se považuje za bezpečný.

Existuje podle vás spojení mezi NNO a nelegálními převaděči migrantů?

Nemohu to říci určitě, hovořili ale o tom mnozí pozorovatelé. Zdá se mi, že to potvrzují nejrůznější videozáznamy a výpovědi očitých svědků. Způsob, jakým jsou migranti přepravováni, může být důkazem této hypotézy. Vždyť přepravci využívají čluny, které k tomu nejsou určeny. Vědí, že migranty převezmou jiné lodě NNO.

Nehledě na politiku zavřených přístavů jsou migranti i nadále vyloďováni v Itálii. Jak má Itálie řešit migrační otázku?

Počet migrantů, kteří se dostávají do Itálie, se v posledních dvou letech značně snížil. V současné době činí jejich počet pouhých několik tisíc, a v letech 2015, 2016 a 2017 jich bylo 200 tisíc. Chtěla bych zdůraznit, že jde o nelegální migraci, lidé tedy nezákonně opouštějí svou vlast, aby se dostali do Evropy.

Je několik způsobů, jak zastavit tento proud migrantů. Je třeba lidem ukázat, že dostat se do Evropy nejde vůbec snadno: nedávno například zadržela pobřežní stráž Turecka, Tuniska a Libye stovky lidí a poslala je zpátky. Je třeba těmto lidem (potenciálním migrantům) vysvětlit, že pokoušet se o nelegální emigraci na kontinent, který nemůže přijmout statisíce mladých lidí, je velmi špatný nápad.

V podstatě je třeba zamezovat proudu migrantů co nejdříve, protože poslední etapě cesty – plavbě přes Středozemní moře – předchází ještě několik „pozemních“ etap, které jsou často mimořádně nebezpečné. Podle informací pozorovatelů umírá na těchto úsecích mnohem více lidí, než ve Středozemním moři. Je tedy nebezpečí zemřít ještě na cestě. Ale dokonce když se dostane migrant do Evropy a získá nevelkou počáteční podporu, nejsou žádné záruky toho, že bude mít šťastnou budoucnost na evropském kontinentě, zejména v Itálii.