Během posledních deseti let došlo k více než 250 haváriím velkých bezpilotních vzdušných prostředků a k většina případů došlo v ozbrojených silách USA.
Foto: ilustrační)

K tomuto zneklidňujcímu závěru dospěli výzkumníci britské organizace Drone Wars UK. Používání dronů schopných nést těžké zbraně podle jejího názoru ohrožuje bezpečnost civilistů.

Ve světě průměrně každý měsíc havarují průměrně dva vojenské drony. K tomuto závěru dospěli autoři studie, která zpochybňuje bezpečnost této technologie, a to jak v konfliktních zónách, tak v občanské společnosti, píše The Guardian.

Ve zprávě Accidents Will Happen (Nehody se stanou), organizace Drone Wars UK tvrdí, že za posledních deset let došlo k více než 250 pádů u velkých bezpilotních vzdušných prostředků (UAV). Jeden z těchto amerických dronů „Reaper“ může dosáhnout rychlosti až 480 km/h, pokrýt vzdálenost 1800 kilometrů a nést čtyři rakety a dvě 230 kilogramové bomby.

 Z 254 incidentů zmíněných ve zprávě, 178 neboli 78% jsou drony, které byly kontrolovány americkými ozbrojenými silami. Většina těchto UAV byla vyrobena firmou General Atomics.

Za hlavní důvody pro polovinu katastrof označili autoři studie mechanické poškození, selhání motoru a chybu obsluhy. Téměř dvě třetiny čili 64% nehod nastalo, když UAV byl v letu, a 28% během vzletu nebo přistání.

Mezitím plánuje ministerstvo obrany Spojeného království otestovat ve vzdušném prostoru země nový dron „Protector“. Podle ministerstva hodlají prověřit aparát a provést „úkoly pro obranu vlasti“.

Kritici se však domnívají, že tyto testy mohou ohrozit životy civilistů. „Tlak ze strany lobbistů volajících k otevření naší oblohy pro tyto velké drony roste,“ řekl ředitel Drone Wars. „Ale tato technologie není zdaleka dokonalá a jak dokazují údaje, k nehodám dochází často.“

„Rostoucí využívání vojenských bezpilotních systémů je nebezpečné z několika důvodů. A tato snaha je zavést do britského vzdušného prostoru nejen normalizuje jejich použití, ale může také ohrozit bezpečnost britské společnosti,“ poznamenal Cole.

Publikace uvedla že na druhý den, Amazon oznámil, že bude používat malé drony k dodávkám balíčků americkým kupujícím „v následujících měsících". Tato zařízení budou schopna letět až 15 kilometrů a nést náklad až 2,3 kg.

Zdroj: pz.cz, guardian.co.uk