Před několika dny, na výročním setkání s velvyslanci republiky v Paříži, francouzský vůdce Emmanuel Macron oznámil svou snahu „vytvořit novou evropskou civilizaci“, ale tentokrát za účasti Ruska, uvedl NEOPresse. (Foto: PoR)

A německá média „podivným způsobem“ sotva věnovala pozornost projevu francouzského prezidenta, diví se publikace.

Evropa by podle Emmanuela Macrona měla přehodnotit své vztahy s ostatními zeměmi, protože v současné době jsou obyvatelé evropských zemí „svědky úpadku západní hegemonie ve světě“.

Pokud jde o Ruskou federaci, tím se od něho odvrátila, učinila Evropa strategickou chybu, uvedl francouzský prezident.

Bez důkladného přehodnocení vztahů s Ruskem nebude možné oživit evropskou civilizaci, dodal Macron.

„Ve vztazích s Ruskou federací, ve které v Evropě viděli jakéhosi trojského koně, nebyla důvěra. To však již není v našem zájmu,“ zdůraznil francouzský vůdce na setkání s velvyslanci.

„Neobvyklá slova“ z úst francouzského prezidenta Emanuela Macrona, přiznává novinář německé publikace NEOPresse.

„Co se s ním stalo? Co se stalo v zákulisí? Svět se opravdu mění a zdá se, že si malý Macron také uvědomil, že on sám nemůže oponovat Trumpovi nebo Putinovi, především, pokud se s jedním z nich nesjednotí,“ poznamenal autor článku. „Ale Evropa nebude schopna sama konkurovat rostoucí hospodářské síle Číny. Jedinou rozumnou aliancí bude starověké spojenectví, které existuje po staletí: a to je spojenectví mezi Evropou a Ruskem, které již součástí Evropy je,“ dodal novinář.

Zdroj: pz.czneopresse.com