Každoročně se do světových oceánů dostane přibližně osm milionů tun plastů – což je ekvivalent: jednoho nákladního popelářského auta plně naložené plastem vysypaného do oceánu každou minutu.

Odkud se bere takové velké množství plastu v oceánu? Plastovými dálnicemi jsou řeky, a to zejména v oblastech, kde je úroveň chápání souvislostí mezi ekologií životního prostředí a života na Zemi, včetně vlastního zdraví, na nízké úrovni.

Vyhazování plastů do řek je obzvláště výrazné ve velkých populačních centrech podél velkých řek – zejména v regionech v Číně, Indii, Indonésii a Nigérii. Postupy nakládání s odpady nejsou v mnoha rychle se rozvíjejících městských oblastech Asie téměř žádné a proto není žádným překvapením, že 14 z 20 nejznečištěnějších řek plastovým odpadem se nachází na tomto kontinentu.

Velká čínská řeka Jang-c'-ťiang s délkou 6380 km, v níž povodí žije více než 400 milionů obyvatel, je nejplodnějším zdrojem plastového odpadu na planetě. Více než 1,5 milion tn plastu připluje z řeky každý rok do mořských ekosystémů.