Vědci z Ústavu fyziky Země v Paříži vysvětlili existenci nečekaných a rychlých změn v magnetickém poli, které jsou známé jako geomagnetické trhliny (tzv. geomagnetic jerks). (Foto: BS)

Mechanismy, které stojí za původem tohoto fenoménu, totiž byly po dlouhou dobu záhadou. Informuje o tom portál Phys.org.

Vědci vytvořili přesnou počítačovou simulaci zemského jádra. Daný model odhalil, že příčinou trhlin jsou hydromagnetické vlny, které vyzařuje vnitřní jádro Země.

Když se vlny přibližují k povrchu jádra, jsou zaostřeny a jsou intenzivnější, což způsobuje poruchy srovnatelné s trhlinami.

Za geomagnetické trhliny se označují změny prvního derivátu složek magnetického pole v čase. V období mezi trhlinami (asi 10 let) se každá složka polynomiálně mění.

Někdy však, během několika měsíců či let, dochází k prudké změně v rychlosti takové změny (druhá derivace). Uvádí se také, že se síla trhlin na různých místech Země liší.

Zdroj:  phys.org