Podle vědců z CERNu byla v jejich urychlovači částic objevena záhadná entita. (Foto: Flickr)

Fyzikové tvrdí, že „zachytili a vypočítali charakteristiky struktury podobné ‚duchovi‘ – neviditelné entity, která může měnit dráhy částic…“.

V superprotonovém synchrotronu fyzikové konečně změřili a kvantifikovali neviditelnou strukturu, která může odklonit dráhu částic v něm a způsobit problémy při výzkumu částic.

Je popsáno, že se odehrává ve fázovém prostoru, který může představovat jeden nebo více stavů pohybujícího se systému. Vzhledem k tomu, že k reprezentaci struktury jsou zapotřebí čtyři stavy, považují ji vědci za čtyřrozměrnou.

Tato struktura je výsledkem jevu známého jako rezonance a schopnost ji kvantifikovat a měřit nás posouvá o krok blíže k vyřešení problému univerzálního pro magnetické urychlovače částic.

„Při těchto rezonancích dochází k tomu, že částice nesledují přesně dráhu, kterou chceme, a pak odlétají a ztrácejí se,“ říká fyzik Giuliano Franchetti z německé GSI. „To způsobuje degradaci svazku a ztěžuje dosažení požadovaných parametrů svazku.“

Zdroj: sciencealert.com