Během železniční přepravy mezi Wyomingem a Kalifornií se minulý měsíc ztratila třicetitunová zásilka dusičnanu amonného, chemické látky používané jako hnojivo i jako součást výbušnin, což vedlo ke čtyřem samostatným vyšetřováním. (Foto: Flickr)

Podle krátké zprávy firmy, která amonium přepravovala, opustil vagón naložený přibližně 60 000 kg chemikálie 12. dubna Cheyenne ve Wyomingu, aby byl o dva týdny později nalezen prázdný na železniční zastávce v Mohavské poušti, uvádí KQED.

Společnost Dyno Nobel podala 10. května zprávu federálnímu Národnímu středisku pro reakci (NRC). Zpráva se minulý týden objevila také v databázi NRC o kalifornských incidentech, kterou minulou středu spravoval státní Úřad pro mimořádné události.

Dusičnan amonný se běžně používá jako hnojivo. Je také složkou vysoce účinných výbušnin a byl použit v podomácku vyrobené bombě odpálené při útoku na federální budovu Murrah v Oklahoma City v roce 1995.

Podle společnosti Dyno Nobel muselo amonium – převážené ve formě pelet v krytém násypném voze podobném těm, které se používají k přepravě uhlí – vypadnout z vozu cestou na železniční vlečku (kde se krátká trať napojuje na hlavní trať) asi 30 mil od města Mojave ve východní části okresu Kern, ve městě zvaném Saltdale.

„Vůz byl při odjezdu ze zařízení v Cheyenne zapečetěn a pečetě byly neporušené i při příjezdu do Saltdale. Podle prvotního odhadu mohlo dojít k úniku přes spodní vrata vagonu během přepravy,“ uvedla společnost a dodala, že dvoutýdenní cesta zahrnovala několik zastávek. Uvádí, že měla „omezenou kontrolu“ nad železničním vozem provozovaným společností Union Pacific.

Vůz je převážen zpět do Wyomingu ke kontrole.

Mezitím zástupce Federálního železničního úřadu uvedl, že vyšetřování ukazuje na nesprávně zavřená vrata výsypného vozu.

Zdroj: kqed.or