Podle nového výzkumu, který vyšel tento měsíc, obsahují některé zdroje pitné vody v USA nebezpečné množství uranu. (Foto: Flickr)

Studie analyzovala údaje Agentury pro ochranu životního prostředí o systémech zásobování pitnou vodou v celé zemi a zjistila, že při testování shody byl často zjištěn uran a že podle odhadů malé procento systémů obsahuje vyšší množství, než je maximální povolená hodnota EPA. Tyto zdroje vysoce kontaminované vody se častěji nacházely v blízkosti poloměstských, hispánských komunit.

Uran je kovový a radioaktivní prvek. Ačkoli je často spojován s jadernou energetikou, nejběžnější forma uranu se v malém množství přirozeně vyskytuje v celém našem životním prostředí, včetně půdy, vody a vzduchu.

Naše těla jsou v důsledku toho běžně vystavena nepatrnému množství uranu, ale předpokládá se, že většina tohoto uranu projde naším tělem rychle. Vysoké hladiny akutního vystavení uranu však mohou být smrtelné a chronické vystavení nízkým hladinám je spojeno s různými zdravotními problémy, například s vyšším rizikem poškození ledvin a srdce.

Otravou uranem bývají postiženi zejména lidé, kteří pracují v průmyslových odvětvích, kde se uran používá nebo sbírá, například v některých druzích hornictví.

Autoři tohoto nového výzkumu, který byl tento měsíc zveřejněn v časopise Lancet Planetary Health, však tvrdí, že o možných hrozbách, které představuje uran v naší pitné vodě, se toho ví jen málo.

Agentura EPA stanovuje maximální úroveň kontaminace uranem a dalšími znepokojivými kovy, které mohou být v naší pitné vodě. Jejím deklarovaným cílem však je, aby v pitné vodě nebyl detekovatelný uran vůbec.

U většiny ostatních kovů zahrnutých do jejich analýzy byly hodnoty v celé zemi minimální. Výzkumníci však zjistili, že přibližně dvě třetiny vzorků obsahovaly v letech 2000 až 2011 detekovatelné množství uranu. A během tohoto období odhadli, že 2,1 % systémů mělo průměrnou koncentraci vyšší, než je limit EPA.

Předchozí výzkumy naznačily, že přibližně 4 % soukromých studní v USA podobně obsahují vyšší než povolené množství uranu. Podle výzkumníků jsou však jejich zjištění první, která ukazují celostátní odhady kontaminace uranem ve veřejných systémech pitné vody, které zásobují vodou 90 % země. Možné dopady této kontaminace však nejsou pociťovány stejně.

Zdroj: gizmodo.com