Nový Zéland jako první na světě se rozhodl zničit všechny divoké šelmy na svém území – do roku 2050. Díky takovému opatření doufají v zemi, že zachrání před vymizením kivi a místní papoušky. O novém programu informuje Gizmodo. Ke zničení statisíců krys, vačic, tchořů, hranostajů a divokých koček už bylo vyčleněno 28 milionů dolarů. Všechny tyto druhy se dostaly (nebo byly dovezeny) na Nový Zéland z jiných území a každoročně zabíjejí miliony místních ptáků. Společnost Predator Free New Zealand Ltd. bude hledat a financovat konkrétní projekty ke zneškodnění dravců.

Uvádí se, že ambiciozní úkol bude vyžadovat nové technologie boje proti škůdcům — mimo tradičních pesticidů a ohrad.

Predator Free New Zealand Ltd. si vytyčila za cíl uskutečnění „vědeckého průlomu", jehož výsledkem bude v zemi v roce 2025 zničen alespoň jeden druh šelem.

Při vší krutosti tohoto plánu uvádějí Novozélanďané, že před tím, než se na ostrově objevili Evropané (a také Maorové, kteří přivezli krysy a psy), ekosystém Nového Zélandu byl harmoničtější a vyrovnanější. „Unikátní zvířata a rostliny jsou hlavní součástí naší národní identity.

Miliony let se vyvíjeli ve světě, kde nebyli savci, a následkem toho se stali velmi zranitelnými ve vztahu k přistěhovalým dravcům", řekla ministryně Nového Zélandu pro otázky zachování životního prostředí Maggie Barryová.

Aktualizace: Nyní jsou vytvářeny tzv. killboti, kteří budou automaticky likvidovat daná zvířata.

Zdroj:  stuff.co.nz