Washington, USA – Společnost Pfizer stáhla z trhu lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a dvě generické verze tohoto léku kvůli obavám z nečistoty, která byla spojena se zvýšeným rizikem rakoviny. (Foto: Flickr)

Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv výrobce léků v pondělí uvedl, že šest šarží tablet Accuretic obsahuje vyšší než přijatelné množství nitrosaminu. Jedna šarže generických tablet chinaprilu a hydrochlorothiazidu a čtyři šarže tablet chinaprilu HCl/hydrochlorothiazidu, které distribuuje společnost Greenstone, rovněž obsahují nečistotu a jsou zahrnuty do stahování. Úplný seznam dotčených čísel šarží je k dispozici na internetových stránkách FDA.

„Nitrosaminy se běžně vyskytují ve vodě a potravinách, včetně uzenin a grilovaného masa, mléčných výrobků a zeleniny. Každý je vystaven určitému množství nitrosaminů. Tyto nečistoty mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny, pokud jsou jim lidé vystaveni nad přijatelnou míru po delší dobu,“ uvedla společnost v tiskové zprávě a dodala, že pro lidi, kteří lék užívají, „neexistuje žádné bezprostřední riziko“.

V tiskové zprávě se dále uvádí, že léky na hypertenzi snižují krevní tlak, čímž snižují riziko kardiovaskulárních příhod, jako jsou mrtvice a infekce myokardu.

„Přípravky mají bezpečnostní profil, který byl stanoven za 20 let registrace a prostřednictvím robustního klinického programu,“ uvádí se v tiskové zprávě. „K dnešnímu dni si společnost Pfizer není vědoma hlášení nežádoucích příhod, které by byly vyhodnoceny jako související s tímto stahováním. Společnost Pfizer se domnívá, že profil přínosů a rizik těchto přípravků zůstává na základě aktuálně dostupných údajů pozitivní.“

Společnost vyzvala pacienty užívající stahované léky, aby „se poradili se svým lékařem o alternativních možnostech léčby“.

Zdroj: fox23.com