Od zavedení vakcíny Covid-19 se podle odborníků tisíce žen ve Velké Británii potýkají s poruchami menstruace. (Foto: Flickr)

Více než 30 tisíc žen uvedlo, že se jim po aplikaci vakcíny Covid-19 poněkud změnil menstruační cyklus, informoval server Sky News.

Britský systém žlutých karet, v jehož rámci mohou lidé dobrovolně hlásit nežádoucí účinky jakýchkoli léků – včetně očkování – ukázal, že u mnoha žen došlo k narušení menstruace.

Dr. Victoria Male, reprodukční imunoložka z Imperial College London, napsala v časopise British Medical Journal, že ačkoli jsou tyto změny bezpečné a krátkodobé, uvedla, že je nezbytné prošetřit, proč k nim dochází.

V USA investuje Národní institut zdraví 1,67 milionu dolarů do poznání, jak vakcíny Covid-19 ovlivňují menstruaci.

Dr. Male uvádí, že menstruace může být silnější nebo opožděná kvůli imunitní reakci a nepředstavuje pro tělo žádné nebezpečí.

Důkladný výzkum této možné nežádoucí reakce má i nadále zásadní význam pro celkový úspěch očkovacího programu. Jedním z důležitých poučení je, že účinky lékařských zásahů na menstruaci by neměly být v budoucím výzkumu opomíjeny,“ napsal Dr. Male.

Caroline Criado-Perezová, autorka knihy Invisible Women (Neviditelné ženy), napsala v deníku The Telegraph:

„Stejně jako většina klinických studií, ani studie vakcíny Covid-19 nezkoumaly účinky na menstruační cyklus – ve skutečnosti jsou v mnoha studiích ženy z důvodu možných účinků na menstruační cyklus plošně vyloučeny.“

Není důvod se výrazně obávat změn menstruačního cyklu a dlouhodobých dopadů, píše Dr. Male, protože naprostá většina těch, které uvádějí změny po očkování, uvádí, že normální stav nastává rychle.

Dostupné údaje zatím ukazují, že vakcína Covid-19 nemá žádné nežádoucí účinky na plodnost a těhotenství.

Zdroj: yahoo.com