Rodinní příslušníci afghánských civilistů zabitých při útoku amerických dronů 29. srpna odsoudili Ameriku a vyjádřili zármutek nad ztrátou svých blízkých. (Foto: Youtube)

Novinář Obaidullah Musaferzada znovu navštívil místo útoku den poté, co Kenneth McKenzie, velitel amerického ústředního velení, řekl: „Úder byl tragickou chybou“.