Čínská ambasáda se vyjádřila k nedávno vydané výroční zprávě za rok 2018, kterou má na svědomí Bezpečnostní informační služba. Ve zprávě se hovoří o zvyšování intenzity i rozsahu čínské špionáže v Česku, ambasáda si však stojí za tím, že BIS jen opakuje svá předchozí konstatování. (Foto: Pexels)

Na oficiálních stránkách ambasády však její mluvčí uvádí, že k takovému prohlášení nemá kontrarozvědka žádný faktický důkaz a jedná se o jednostranné spekulace. A kromě toho ambasáda přidala ještě jedno doporučení.

„Obvinění příslušného českého úřadu vůči Číně jen opakuje jeho předešlé konstatování a nemá žádný faktický důkaz. Doufáme, že příslušný úřad bude moct věnovat více pozornosti záležitostem, které přispějí vzájemné důvěře a spolupráci mezi našimi zeměmi místo vydávání zpráv založených na jednostranných spekulacích,“ stojí na webu.

„Výroční zpráva BIS o ruských agentech ve 25 sekundách.”

Ve výroční zprávě mimo jiné zaznělo i jakési varování před pozvánkami do Číny na školení, semináře či poznávací zájezdy. Tyto příležitosti by totiž mohly být čínskými zpravodajskými službami využity, a to k oslovení pro spolupráci a vyvolání dojmu u dotčené osoby, že Číně „něco dluží“.