V pondělí po třech hodinách skončilo jednání mezi prezidentem Bidenem a čínským vůdcem Si, které začalo v 4:41 SEČ a 5:41 místního času. (Foto: Twitter / CNN)

Po Bidenově boku seděli i dva vládní úředníci – ministr zahraničí Antony Blinken a ministryně financí Janet Yellenová, přičemž první jmenovaná již dříve označila Čínu za „nejvážnější dlouhodobou výzvu pro mezinárodní řád“. U stolu seděl také poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Prezident Si Ťin-pching v úvodním projevu, kterým vstupoval do jednání, uvedl: „V současné době jsou čínsko-americké vztahy v takové situaci, že nám všem na nich velmi záleží, protože to není základním zájmem našich dvou zemí a národů a není to to, co od nás (mezinárodní společenství) očekává.“

„Jako vedoucí představitelé dvou velkých zemí musíme vytyčit správný směr pro vztahy mezi USA a Čínou,“ dodal Si. „V této době a věku se odehrávají velké změny způsobem, jaký tu ještě nebyl, lidstvo čelí bezprecedentním výzvám, svět se ocitl na křižovatce.“

„Kam dál, to je otázka, která leží na srdci nejen nám, ale i všem zemím,“ zdůraznil čínský vůdce.

Bílý dům signalizoval, že se nechystají žádné zásadní ústupky vůči Siovi, ani se neočekávají žádné zásadní průlomy, a to i proto, že summit skupiny 20 zastínila válka na Ukrajině. Zde je popis toho, jak setkání začalo, když oba lídři vstoupili do místnosti:

„Rád vás vidím,“ řekl Biden Siovi, než se připojili k americkým a čínským představitelům. Obě strany se posadily k dlouhým konferenčním stolům, mezi nimiž byly vystaveny květiny.

„Podle mého názoru sdílíme odpovědnost za to, abychom ukázali, že Čína a Spojené státy mohou zvládat naše rozdíly, zabránit tomu, aby se konkurence přiblížila ke konfliktu, a najít způsoby, jak lépe spolupracovat,“ řekl Biden na úvod jednání.

Pokud jde o Siho, ten souhlasil s tím, že „je třeba najít správný směr“ a „pozvednout vzájemné vztahy“. Mezi hlavní projednávané zahraničněpolitické otázky patřily Ukrajina, Tchaj-wan a Severní Korea. Všechny zraky byly upřeny na pokračující odpor Číny vůči tlaku Západu na Ukrajinu, vzhledem k tomu, že Peking ani jednou neodsoudil invazi a zároveň vyzval k jednání a zamezení eskalace.

O obchodu a ekonomice CNN uvedla: „V rozhovoru s novináři na Bali americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že setkání mělo za cíl stabilizovat vztahy, a vyjádřila naději, že položí základy pro dvoustrannou hospodářskou angažovanost.“

Čínské ministerstvo zahraničí bezprostředně po schůzce popsalo dlouhé jednání jako zahrnující „upřímnou a hlubokou výměnu názorů“.

Ve zprávě Bílého domu vydané do hodiny po skončení schůzky se uvádí, že Biden zdůraznil připravenost „energicky soutěžit s ČLR, mimo jiné investováním do zdrojů síly doma a sladěním úsilí se spojenci a partnery po celém světě“, nicméně zopakoval, že tato „soutěž by neměla přejít v konflikt, a zdůraznil, že Spojené státy a Čína musí tuto soutěž řídit zodpovědně a udržovat otevřené komunikační linky“.

A další informace podle Bílého domu:

Biden zdůraznil, že Spojené státy a Čína musí spolupracovat při řešení nadnárodních výzev – jako je změna klimatu, globální makroekonomická stabilita včetně oddlužení, zdravotní bezpečnost a globální potravinová bezpečnost – protože to mezinárodní společenství očekává. Oba vedoucí představitelé se dohodli, že pověří klíčové vysoké úředníky, aby udržovali komunikaci a prohlubovali konstruktivní úsilí v těchto a dalších otázkách. Uvítali probíhající úsilí o řešení konkrétních otázek v rámci dvoustranných vztahů mezi USA a Čínou a podpořili další pokrok v těchto stávajících mechanismech, mimo jiné prostřednictvím společných pracovních skupin. Upozornili rovněž na význam vazeb mezi obyvateli Spojených států a ČLR.

Pokud jde o dodržování lidských práv v Číně a otázku Tchaj-wanu, prezident Biden uvedl následující:

Prezident Biden vyjádřil znepokojení nad postupy ČLR v Sin-ťiangu, Tibetu a Hongkongu a nad lidskými právy v širším smyslu. Pokud jde o Tchaj-wan, podrobně vysvětlil, že naše politika jedné Číny se nezměnila, Spojené státy jsou proti jakýmkoli jednostranným změnám stávajícího stavu na obou stranách a svět má zájem na udržení míru a stability v Tchajwanské úžině. Vznesl námitky USA proti nátlakovým a stále agresivnějším akcím ČLR vůči Tchaj-wanu, které podkopávají mír a stabilitu v Tchajwanské úžině i v širším regionu a ohrožují celosvětovou prosperitu. Prezident Biden rovněž vyjádřil trvalé znepokojení nad netržními hospodářskými praktikami Číny, které poškozují americké pracovníky a rodiny i pracovníky a rodiny na celém světě.

Pokud jde o nejočekávanější horké téma, pokračující vojenskou ofenzívu Ruska na Ukrajině:

Prezident Biden upozornil na brutální válku Ruska proti Ukrajině a na ruské nezodpovědné hrozby použitím jaderných zbraní. Prezident Biden a prezident Si zopakovali svůj souhlas s tím, že jaderná válka by nikdy neměla být vedena a nemůže být vyhrána, a zdůraznili svůj nesouhlas s použitím jaderných zbraní na Ukrajině nebo hrozbou jejich použití. Prezident Biden rovněž vyjádřil znepokojení nad provokativním chováním KLDR, poznamenal, že všichni členové mezinárodního společenství mají zájem na tom, aby KLDR jednala zodpovědně, a zdůraznil neochvějný závazek Spojených států bránit naše spojence v Indopacifiku.

Obě strany tak zopakovaly svou shodu na tom, že ukrajinská krize by nikdy neměla dospět k tomu, aby se zvrhla v jadernou rétoriku nebo válku.

Z čínské strany se v prvním prohlášení na závěr jednání vydaném prostřednictvím agentury Xinhua uvádí, že „Čína a Spojené státy by měly brát historii jako zrcadlo a nechat se jí vést do budoucna“.

Zdroj: zerohedge.com