Nová kniha profesora věd o Zemi Tobyho Tyrella „zjišťuje, že Země je ve skutečnosti pro maximální rozvoj biosféry moc studená.“ Revize této knihy vydaná dnes v Nature Climate Change konstatuje: „Tyler zjišťuje, že použijeme-li jako metrik čistou primární produkci a biodiverzitu, tak je Země ve skutečnosti pro maximální rozvoj biosféry moc studená,“ a „klimatické a biochemické cykly Holocénu (posledních asi 11 000 let) byly neobyčejně stabilní.“


Gaia, myšlenkové dítě James Lovelocka, se zrodila v roce 1972. Historie konstantních chemických a klimatických podmínek Země vypadala prostě přílišná na to, aby šlo jen o náhodu. V Gaia se postuluje, že pozemské podmínky jsou determinovány biosférou a regulovány k dalšímu prospěchu přetrvání a aktivity života. Gaia motivovala ohromný počet biochemiků, aby se zamýšleli nad ekologií v planetárním měřítku, a zkoumali, co způsobovalo toky a transformace prvků v globálních cyklech. Tato teorie přežila sžíravou kritiku a četné mezinárodní konvence – některé rozšiřovaly její dosah a jiné obvazovaly zraněnou Gaiu modifikacemi a námitkami. I teď, když studenti čtou Lovelockovu první knihu o Gaie, tak je strhne jeho vnitřní nadšení.

V této knize Toby Tyrell – profesor věd o Zemi na University of Southamton – nabízí systematické, retrospektivní přezkoumání Gaiy z určitého nadhledu. Bude těžké ignorovat nedostatky Gaiy pěkně ilustrované v tabulkách ukazujících úspěchy i nedostatky Gaiy vzhledem k určitým alternativním teoriím založeným na geo-vědách a ko-evoluci. Tváří v tvář datům selhává Gaia ve své myšlence, že Země je udržována v podmínkách optimálních pro život. Použijeme-li jako metriky čistou primární produkci a biodiverzitu, zjišťuje Tyrell, tak je Země ve skutečnosti pro maximální rozvoj biosféry moc studená. Gaia rovněž selhává při své postulaci, že Země je udržována v relativně stabilních podmínkách. Pravdou je, že klimatické a biogeochemické cykly Holocénu (asi posledních 11 000 let) byly neobvykle stabilní, ale v delších časových obdobích byla biosféra lomcována událostmi, které jí zasazovaly docela rány. To, co je pozoruhodné, je, že život vůbec přetrval – což je prohlášení o síle evoluce přebudovat biosféru všude potud, pokud život přetrvá alespoň někde…

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: tick.com