Satanský chrám hrdě odhaluje něco, co označil za „první náboženskou potratovou kliniku na světě“, kde bude nabízet „potratové rituály“. (Foto: Flickr)

Zařízení posměšně pojmenovává po matce soudce Nejvyššího soudu Samuela Alita, neboť tento soudce je autorem stanoviska, které zrušilo rozsudek Roe v. Wade – což zachránilo nespočet nenarozených životů.

TST Health Satanského chrámu je popisována jako „spolupráce obhájců reprodukčních práv a poskytovatelů potratové péče, s nimiž Satanský chrám uzavřel smlouvu a řídí je za účelem podpory své kampaně za náboženská práva v oblasti reprodukce“. Jasně uvádí, že jejím cílem je rozšířit přístup matek k ukončení života jejich nenarozených dětí a také rozšířit to, co popisuje jako „potratový rituál TST“.

TST Health popisuje „potratový rituál“ jako „ochranný obřad“, který má „zahnat nežádoucí pocity“ spojené s odebráním života nenarozenému dítěti. Podle TST Health zahrnuje rituál výhradně mluvená slova a jeho součástí je recitace třetího principu Satanského chrámu – „Tělo člověka je nedotknutelné, podléhá pouze jeho vlastní vůli“ – a pátého – „Víra by měla odpovídat nejlepšímu vědeckému poznání světa. Člověk by měl dbát na to, aby nikdy nepřekrucoval vědecká fakta tak, aby odpovídala jeho přesvědčení.“

Věda však ukazuje, že dítěti začíná tlouct srdce kolem 21. dne a že může začít cítit bolest v prvním trimestru, kdy dochází k mnoha potratům. Aktivita mozkových vln začíná také v šesti týdnech, kdy se začínají formovat jejich končetiny a orgány.

Zařízení s názvem Satanská potratová klinika maminky Samuela Alita má být otevřeno 14. února v Novém Mexiku a bude nabízet návštěvy na dálku „pro ty, kteří se chtějí zúčastnit satanského potratového rituálu TST ve státech, kde jsou potraty zakázány“. Bude také předepisovat potratové pilulky za 90 dolarů, které jim podle Satanského chrámu „diskrétně zašle partnerská lékárna TST Health“. Upozornil však, že zájemci o potrat musí být ve státě a pilulky jim musí být doručeny na adresu v Novém Mexiku kvůli zákonům státu.

Satanský chrám dále označil tuto kliniku za „první krok“ v rámci podniku TST Health a vyzdvihl plány na otevření dalších potratových klinik v dalších státech.

Oznámení Satanského chrámu přichází v souvislosti s tím, že krajní levičáci stále bezostyšněji obhajují vraždění nenarozených dětí. Například na vrcholu budovy newyorského soudu se v současné době nachází pohanská rohatá socha ženské postavy vyrůstající z lotosu. Podle autora je poctou zesnulé soudkyni Nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgové, která bojovala za potraty, neboť postava má soudkynin známý krajkový límec. Umělec také přiznal, že vlasy postavy jsou skutečně „spirálovitě rohaté“.

„Rohy kopírují pohyb paží a jsou zde jako symbol suverenity postavy a její autonomie,“ uvedla v poznámkách umělkyně a dodala, že zrušení rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Roe v. Wade, stejně jako smrt Ginsburgové, posloužily jako „překážka“ pro ženy:

Mnoho konzervativců poznamenalo, že bezostyšná propagace a oslava potratů ze strany levice připomíná pohany, kteří v průběhu dějin obětovali své děti kanaánskému božstvu Molochovi. To bylo ostře řešeno ve Starém zákoně, neboť toto božstvo bylo poprvé zmíněno v knize Leviticus.

„Nedávej žádné ze svých dětí, abys je obětoval Molochovi a znesvětil tak jméno svého Boha: Já jsem Hospodin,“ píše se v 3. knize Mojžíšově 18,21. Také 20. kapitola knihy Leviticus se zabývá pohanským božstvem a obětováním dětí, neboť Bůh přísně varoval izraelský lid před „smilněním po Molochovi“, aby je Bůh nevyloučil ze svého lidu a oni nebyli usmrceni.

Zdroj: breitbart.com