Vědci ze Samarské národní výzkumné univerzity S. P. Koroljova spolu s kolegy z pobočky Lebeděvova fyzikálního ústavu RAV a vědci z univerzity Emory v USA vytvořili experimentální laserové zařízení nového typu, na jehož základě bude možno vyvíjet lasery pro ochranu Země před asteroidy, sdělili Sputniku v tiskové službě Samarské univerzity. (Foto: Fotolia)

„Na základě podobných zařízení bude možné vytvářet globální systémy ochrany před asteroidy a také kompaktní a výkonné zdroje koherentního záření pro průmysl,“ uvádí se ve zprávě. Laser vyvinutý na Samarské univerzitě je založen na koncepci, kterou navrhl profesor chemie Michael Heaven z univerzity Emory.

Pro čerpání je v něm využíváno záření diodových laserů a ve výbojové komoře se atomy inertních plynů (neonu, argonu, kryptonu a xenonu) převádějí do metastabilního excitovaného stavu v plazmě vytvářené elektrickým výbojem při tlaku podobném atmosférickému. V takovém plynovém prostředí se vytváří mnohem silnější a kvalitnější proud paprsků než v dosavadních polovodičových laserech.

„Navržené spojení technologií umožňuje vytvořit kompaktní laser schopný produkovat nepřetržité záření o síle až několika megawattů. Kromě toho, aktivní prostředí podobného laseru obsahuje jen inertní plyny, což podstatně zjednodušuje technickou realizaci a umožňuje vyvinout chemicky inertní variantu laserového zařízení – na rozdíl od laserů na páry alkalických kovů,“ řekl Heaven.

Jak řekl Pavel Michejev, vedoucí vědecký pracovník laboratoře fyziky a chemie hoření Samarské univerzity, toto zařízení budou vědci využívat při hledání optimálního způsobu získávání metastabilních atomů inertních plynů a efektivních režimů laserové generace.

„Nyní, když jsme vytvořili toto zařízení, budeme experimentálně zkoumat fyzikální zásady budování podobného systému – jak provádět optické čerpání, jak ovlivňuje síla výboje koncentraci metastabilních atomů argonu, jak závisí koncentrace metastabilních atomů inertních plynů na tlaku směsi,“ řekl.

Kromě toho, podle slov Michejeva, díky tomu, že záření laserů podobného typu prakticky není vstřebáváno v atmosféře, dají se využívat k dálkovému spojení a dokonce k přenosu energie.

Uvádí se, že samarští vědci pracují na laseru s optickým čerpáním na metastabilních atomech inertních plynů od roku 2012. V roce 2019 první spuštění experimentálního zařízení jejich výpočty potvrdilo. Laser v Samaře je pátým zařízením tohoto typu ve světě.

Další čtyři se nacházejí v různých vědeckých střediscích v USA. Podle Havenových slov vědci plánují v budoucnu vytvoření výkonnějšího laseru na analogických principech. Projektanti se budou také snažit pochopit, jakého maximálního výkonu lze dosáhnout při využití schématu s inertními plyny.

V úterý se přiblíží k Zemi velký asteroid, bylo oznámeno na webu Střediska NASA pro výzkum objektů kolem Země.

Nebeské těleso, které dostalo označení 523934 (1998 FF14), má velikost přibližně 190 až 430 metrů. Je tedy srovnatelné se dvěma nebo třemi Cheopsovými pyramidami (139 metrů).

Asteroid se přiblíží k Zemi na vzdálenost 4,2 milionu kilometrů.

Zdroj: snews.com