Plynovod Nord Stream 2 je prakticky hotový, na řadě je Dánsko, které dosud neposkytlo povolení na pokládku potrubí ve svých vodách. Ruské ministerstvo energetiky oznámilo, že se otázka brzy vyřeší. Přispívá k tomu fakt, že se království dostalo do svízelné situace. Těžba v největším ložisku této země Tyra byla totiž pozastavena. (Foto: Axel Schmidt)

Zásoby ložiska Tyra se odhadují na 35 miliard kubíků, těžili tam denně až sedm milionů, což je 90 % celé těžby v Dánsku. 20. září rozhlasová stanice Danmarks Radio s odkazem na Ministerstvo energetiky Dánska informovala, že ložisko je dočasně zavřeno. Těžba má být zastavena 1. listopadu, vrtné plošiny budou demontovány, to vše kvůli propadu mořského dna. Mluvčí operátora Total Morten Hesselager Pedersen upřesnil, že tím vzniká mezi vodní hladinou a plošinami vzdálenost pouhých 15 metrů, což je nebezpečné. Nové plošiny mají být postaveny, jenže to nebude hned. Obnova infrastruktury vyžaduje přibližně 21 milionů dánských korun (téměř 73 milionů Kč) a asi 3 roky. Těžba má být obnovena v červenci 2022.

V tomto období hodlá Dánsko nakupovat plyn od Německa. Danmarks Radio připomíná, že to znamená závislost na Rusku, poněvadž Němci dostávají plyn právě od Rusů.

„Plyn proudí do severního Německa hlavně z Nord Stream. Dánský systém je integrovaný s německým. Ano, formálně to bude německý plyn, ale fakticky ruský,“ potvrdil Alexej Grivač, místopředseda Fondu národní energetické bezpečnosti.

Dánsko je mezitím hlavní překážkou na cestě ukončení výstavby plynovodu Nord Stream 2, který povede z Ruska do Německa po dnu Baltského moře. Plynovod měl být spuštěn koncem letošního roku, což by Moskvě umožnilo neobnovovat tranzitní smlouvu s Kyjevem, která vyprší 31. prosince.

Plynovod Nord Stream 2 má dvě potrubní linky o celkové roční kapacitě 55 miliard metrů kubických. Jeho délka činí přibližně 1 200 km. Na území Ruska, Finska, Švédska a Německa již bylo položeno přes 1 700 km potrubí. Odmítnutí Dánska dát povolení na výstavbu v jeho výsostných vodách (jako jednu z příčin uvádí Kodaň „bezpečnost“) hrozí zmařením termínů ukončení výstavby.

Ostatně, jak poznamenal šéf Gazpromu Alexej Miller, šance zatím existují. Plynovod je hotov z 81 %.

„Rubikon není dodnes překročen z jednoho prostého důvodu: dánský úsek je dost krátký, termíny výstavby na něm činí pouhých 5 týdnů,“ upřesnil.

Ruský ministr energetiky Alexandr Novak učinil po třístranných bruselských jednáních o plynu prohlášení, že Moskva očekává kladnou odpověď z Kodaně již v nejbližším čase, protože pro odmítnutí „nejsou žádné důvody“.

Analytici jsou přesvědčeni, že si Dánové budou muset pospíšit, jinak budou zavaleni soudními pohledávkami provozovatelských společností.

„Po ukončení základní výstavby, nebude-li povolení, vzniknou vinou dánských úřadů reálné ztráty. Provozovatelé budou požadovat odškodné, dánští regulátoři budou mít ještě víc stimulů, aby ukončili tuto epopej a všichni si konečně oddechli,“ řekl Grivač.

Experti spočítali, že nezmění-li Kodaň svůj postoj, bude výstavba Nord Stream 2 zpomalena o 8 měsíců, výdaje stoupnou o 660 milionů eur. Všechny tyto peníze bude Dánsko nakonec muset zaplatit provozovatelům Nord Stream 2, což nebude samozřejmě po chuti dánským daňovým poplatníkům.

Dnes má Kodaň ještě jeden pádný důvod, aby se dala přemluvit: nebezpečí, že zůstane bez plynu. Vždyť Německo může kdykoli říct, že nemá dostatečné zásoby modrého paliva na prodej kvůli průtahům s uvedením do provozu Nord Stream 2. V Kodani si to výborně uvědomují.

Nové okolnosti určitě urychlí vydání povolení na Nord Stream 2, poznamenali experti. I přesto, že Danové to oficiálně nepřiznávají.

„Je jasné, že změnu postoje odůvodní výsledkem všech potřebných expertíz,“ předpověděl Alexej Grivač.

Natalja Dembinskaja