Černomořská flotila RF zahájila sledování amerického torpédoborce Donald Cook ihned po jeho vplutí na Černé moře, uvádí v sobotu Národní centrum řízení obrany Ruské federace.

„Síly Černomořské flotily RF zahájily sledování amerického torpédoborce Donald Cook ihned po jeho vplutí na Černé moře," uvádí se ve zprávě.

Bezprostřední sledování činnosti americké vojenské lodě zahájila strážní loď Černomořské flotily Pytlivyj.

Ve zprávě se uvádí, že kromě toho po celou dobu nacházení se torpédoborce Donald Cook v zóně odpovědnosti ČF bude prováděno jeho sledování pomocí elektronických a technických prostředků flotily.

„Torpédoborec Donald Cook vplul na Černé moře ve 18.50 CET. V souladu s ustanoveními Mezinárodní úmluvy z Montreux, která upravují proplouvání tureckých úžin vojenskými loděmi nečernomořských států, doba nacházení se amerického torpédoborce na Černém moři nesmí přesáhnout 21 dnů," uvedlo Národní centrum řízení obrany RF.

Dne 6. ledna bylo nahlášeno, že americká vojenská výsadková loď USS Fort McHenry, která je součástí 22. námořní expediční skupiny, pluje průlivem Dardanely do Černého moře.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že strážní loď Černomořské flotily Pytlivyj kontroluje činnost americké námořní lodě USS Fort McHenry, která vplula do Černého moře, směrem a poté do Černého moře s cílem provedení bezpečnostní operace na moři, posílení stability a společné připravenosti s našimi spojenci v NATO a partnery v regionu," uvádí se ve zprávě.

Dne 25. listopadu minulého roku ukrajinské vojenské lodě Berdjansk, Nikopol a Jany Kapu porušily články č. 19 a č. 21 Úmluvy OSN pro námořní právo a překročily státní hranici RF.

Lodě se dostaly do dočasně uzavřených ruských vod, kde několik hodin prováděly nebezpečné manévry a nereagovaly na požadavky ruských člunů a lodí, které je doprovázely. Nakonec bylo přijato rozhodnutí o použití zbraní. Všechny tři lodě byly zadrženy. 24 námořníků bylo posláno do vazby na dobu dvou měsíců, poté byli námořníci převezeni do Moskvy.