USA pro bezpečnost Evropy představují mnohem větší hrozbu než Rusko, uvádí Zeit s odkazem na výzkum Fondu Friedricha Eberta, který proběhl mezi německými občany. (Foto: Wikimedia)

Výsledky tohoto výzkumu budou představeny v polovině února na každoroční  mnichovské bezpečnostní konferenci.

Podle výsledků výzkumu každý druhý respondent (50 %) označil za největší hrobu pro evropské státy  USA, přičemž největší nebezpečí ze strany Ruska vidí pouze 33 % dotázaných Němců.

Navíc polovina respondentů označila za důvod zhoršení bezpečnosti Evropy rozšíření NATO a 41 % Němců vidí hrozbu v rozšíření Evropské unie. Navíc přes polovinu dotázaných (54 %) si myslí, že Evropa musí vynakládat více prostředku na zajištění bezpečnosti.

Také se uvádí, že stejné průzkumy proběhly i v řadě jiných evropských zemí, zejména v Srbsku, na Ukrajině a v Polsku. Výsledky ukázaly, že naprostá většina Srbů (85 %), Ukrajinců (74 %) a Poláků (67 %) si myslí, že jejich státy nejsou na mezinárodním poli dostatečně respektovány.

Dříve sociologický institut Forsa provedl výzkum o vztahu Němců ke stavbě plynovodu Severní proud 2. Výsledky ukázaly, že pouze 13 % dotázaných bylo proti realizaci projektu, dalších 73 % respondentů považuje stavbu za správnou.

Zdroj: zeit.de