Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) doporučuje cenzuru médií, pokud jde o zprávy, kdy je pachatelem teroristického muslim. Napsala to ve své Zprávě o stavu nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu ve Velké Británii v letech 2009 až 2016. ECRI ve své zprávě, jak je třeba postupovat, aby ve  společnosti nenarůstaly projevy nesnášenlivosti vůči muslimům.


„ECRI je toho názoru, že s ohledem na skutečnost, že se muslimové v souvislosti s posledními teroristickými činy souvisejícími s ISIS dostávají stále více do středu zájmu, tak rozněcování předsudků vůči muslimům svědčí o lehkovážném nedostatku úcty nejen k většině muslimů, ale také k otázce jejich bezpečnosti,“ uvádí evropská ECRI.

Autoři zprávy vysvětlují: „Když média zdůrazňují muslimský původ pachatelů teroristických útoků a věnují tomu značnou pozornost, roste tím více pravděpodobnost násilné odplaty proti muslimům, než v případě, kdy je motivace pachatele zlehčována nebo odmítána ve prospěch alternativních vysvětlení.“

ECRI „důrazně doporučuje“ britské vládě , „aby příslušné úřady našly způsob, jak ustanovit nezávislý [sic!] tiskový regulační orgán“, a „doporučuje přísnější školení pro novináře, a tak zajistit lepší dodržování etických standardů“.

Zdroj:  americanthinker.com