Prezident Vladimir Putin se účastní setkání o vývoji technologií v oblasti umělé inteligence v programátorské škole. Podle něj ten, kdo si může v této oblasti zajistit monopol, se stane „vládcem světa“, uvedl to ve čtvrtek.

„Už jsem řekl a chci to ještě jednou opakovat: pokud někdo může poskytnout monopol v oblasti umělé inteligence, důsledky jsou pro nás všechny jasné, stane se vládcem světa,“ řekl Putin na setkání o vývoji technologií v oblasti umělé inteligence.

Poznamenal, že není náhoda, že „hodně rozvinutých zemí již přijalo své akční plány ohledně rozvoje těchto technologií“.

„A samozřejmě musíme zajistit technologickou suverenitu v oblasti umělé inteligence. To je nejdůležitější podmínka pro životaschopnost našeho podnikání a ekonomiky, kvality života ruských občanů, bezpečnosti, a nakonec i obrany státu,“ řekl Putin.

Umělá inteligence označuje systémy nebo stroje, které napodobují lidskou inteligenci k plnění úkolů a mohou se iterativně vylepšovat na základě shromážděných informací.

Umělá inteligence se mnohem více týká procesu a schopnosti mimořádně vyspělého myšlení a analýzy dat než nějakého konkrétního formátu nebo funkce.

Přestože umělá inteligence v nás vyvolává představu složitých robotů podobných člověku, které přebírají vládu na světem, cílem umělé inteligence není nahradit lidi. Jejím účelem je významně zvýšit schopnosti a užitečnost člověka. Je proto velmi cenným firemním aktivem.