Poslední informace naznačují, že tragédie z 31. října byla důsledkem teroristického činu na palubě Airbusu 321. Bude-li tento předpoklad potvrzen, a s uvážením reakce ruských úřadů, lze říci, že Katar nakonec dosáhl toho, čeho chtěl, tj. války. Katarský ministr zahraničních věcí Khaled al-Atyya shodou okolností už Rusku „Třetí světovou válkou“ vyhrožoval. Nemůžeme mluvit za Rusko, ale co se týče katarských klanů, je tu válka. Sinaj je zónou, kde za takové věci mohou pro-katarské formace. Existovala nepsaná dohoda mezi Egyptem, Katarem a Saúdskou Arábií, že teroristické činy v egyptských letoviscích jsou nepřípustné. Kromě toho k této dohodě patřily i včasné výměny informací ohledně každé hrozby pro letoviska.


Bude-li zjištěno, že A321 zničila pro-katarská skupina, vyvolá to hněv Egypta a nespokojenost Rijádu. Existují všechny důvody věřit, že minimálně několik členů katarské elity za to bude muset zaplatit svými životy.

Skončí ale ten příběh jen vysláním několika vysoko postavených zločinců do nebe? Existují důvody věřit, že ruské vedení má sklon pohlížet na incident s A321 jako na přímé vyhlášení války podobné útokům 11.9 ve Spojených státech. Všechny teroristické organizace od určité velikosti mají podporu té či oné země nebo skupiny finančních zájmů.

Člověk by mohl upřít svou pozornost i k postoji Velké Británie. Londýn téměř okamžitě po útoku oznámil, že britské tajné služby zachytily telefonní hovor mezi teroristy spojenými s Islamistickým státem. Tato informace byla před Ruskem skryta. Proto ruské ministerstvo zahraničí Británii ostře připomnělo, že takovéto informace by se měly sdílet. „Jsme šokováni skutečností, že britská vláda mohla mít určité informace, které by mohly vrhnout světlo na to, co se na obloze nad Egyptem stalo,“ řekla zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharova.

Nemůžeme tvrdit, že MI-5 a MI-6, tudíž i CIA, měly o tomto teroristickém útoku před touto událostí informace. Ale okolnosti nasvědčují možnosti, že tomu tak s určitou pravděpodobností bylo. Je to dáno i tím, že naše informace poukazují na to, že po nedávném dlouhém telefonním hovoru mezi Vladimirem Putinem a Davidem Cameronem úroveň výměny informací mezi Londýnem a Moskvou vzrostla.

Tento teroristický útok každopádně potvrdil nezbytnost obnovy spolupráce mezi Západem a Ruskem přinejmenším na úrovni speciálních služeb.

Co se týče reakce ruského vedení na potvrzení skutečnosti, že šlo o útok na ruské civilní letadlo, by člověk mohl předpokládat, že intenzita jeho boje proti terorismu se zvýší. V praxi to znamená zvýšený rozsah vojenských operací v Sýrii i v jiných částech světa. Ukáže se, že na globální válku s terorismem se začne klást větší důraz, z čehož vyplynou i útoky na sponzory a organizátory radikálních formací.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: southfront.org  

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]