Evropští vědci objevili exoplanetu NGTS-4b, kterou již média nazývají „zakázanou“. Vědci vysvětlili, že planeta téměř o velikosti Neptunu se nachází v oblasti, kde takové planety být nemohou. (Foto: Mark Garlic)

Vědec Peter Wheatley a jeho kolegové našli exoplanetu (planeta, která je mimo sluneční soustavu), která je menší než ledový obr Neptun, ale zároveň 3krát větší než naše Země. Planeta je rozžhavena na 1000 °C. Oběžná dráha NGTS-4b se blíží hvězdě podobné našemu Slunci a rok zde trvá asi 1,3 dne. Ale nejzajímavější je, že se nachází v Neptunské poušti, kde by takové planety v zásadě neměly existovat.

Neptunská poušť je oblast blízká hvězdám, kde se nenacházejí planety o velikosti Neptunu a více. Příliš silné proudy částic a záření rychle pohltí jejich horní obaly, takže zůstávají jen pevné jádra.

Zdá se, že planeta NGTS-4b porušila toto pravidlo, které bylo potvrzeno v předchozích pozorováních a popsáno v modelech. Její hustota – asi 3,45 g/cm3 – ukazuje, že exoplaneta má pevné jádro a obal atmosféry.

Astronomové nabízejí dvě hypotézy, které mohou tuto hádanku vysvětlit. Zaprvé NGTS-4b mohla být vytvořena v ještě vzdálenější a klidnější dráze, kde strávila celou dobu mládí hvězdy, zatímco byla obzvlášť aktivní a neklidná.

Mohla by relativně nedávno migrovat v důsledku některých náhodných gravitačních interakcí. Za druhé tajemství NGTS-4b může být v neobvykle velkém a těžkém pevném jádru schopném držet plynové obaly a zpomalovat jejich odparování do vesmíru.

„Musí to být velmi drsná planeta. Nachází se v zóně, kde planety velikosti Neptunu nemohou přežít,“ řekl astrofyzik Richard West, jeden z autorů projektu.

Objev byl proveden pomocí nástrojů Evropské observatoře ESO v Chile. Vědci článku se připravují na vydání v Měsíčních oznámeních Královské astronomické společnosti (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society). Práce je stručně popsána v tiskové zprávě University of Warwick.

Zdroj:  warwick.ac.uk