Vakcína americkej firmy Moderna, ktorú propaguje hlavný americký epidemiológ Dr Anthony Fauci, a ktorú financuje Bill Gates je postavená na mRNA technológii. (Foto: Flickr)

Tento tandém tlačí na urýchlenie klinických skúšok a promptnú distribúciu obyvateľstvu napriek problematickej bezpečnosti tejto vakcíny. Dr Fauci dokonca ustúpil od jej testovania na fretkách a primátoch (pričom Moderna podozrivo nezverejnila žiadne špecifické dáta zo svojich testov na myšiach). To bola zjavne chyba, nakoľko vakcína zaznamenala 20% mieru vážnych poškodení u skupiny s vyššou dávkou v klinických testoch.

V klinických testoch na ľuďoch dobrovoľníci zaznamenali tzv. systemické udalosti 3. stupňa, definované americkým úradom FDA ako „brániace denným aktivitám a vyžadujúce medicínske zásahy.“ Traja z 15 ľudských pokusných králikov v štúdii s vysokou dávkou (250mcg) utrpeli vážne nežiaduce účinky v priebehu 43 dní po podaní Moderna vakcíny. Žiadnu oficiálnu správu o klinickej štúdii Moderna nezverejnila, len to spomenula v tlačovej správe „Pozitívne zistenia 1. medzifázy“. Pritom v klinických skúškach sa mohli zúčastniť iba dobrovoľníci s výnimočne dobrým zdravím. Moderna tiež nevysvetlila, prečo len 8 účastníci vyvinuli dostatok protilátok.

Tieto výsledky sú veľkým sklamaním, nakoľko najväčším hazardom je očkovanie tých s divokou COVID infekciou. V minulosti vakcíny proti koronavírusom neuspeli, lebo tak u zvierat ako i ľudí síce dosiahli vysokú mieru protilátok, no pri vystavení sa divokému vírusu očkované zvieratá ochoreli a zomreli. Toľko preklad  tohto článku z webstránky Nadácie pre obranu zdravia detí, ktorej prezidentom je synovec nebohého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, uznávaný environmentálny právnik Robert F. Kennedy. Pokračujem prekladom druhej časti  článku o geneticky upravovaných vakcínach proti COVID-19 , ktorá vysvetľuje mRNA vakcíny.

Pretože mRNA vakcíny sú „špeciálne vhodné pre rýchly vývoj“, neprekvapuje, že priťahujú pozornosť „koronavírusových finalistov“. mRNA vakcíny podľa správ môžu viesť k úsporám „mesiacov alebo rokov pri štandardizácii a spustení masovej produkcie“. Insideri, poznajúci fungovanie BigPharmy, neformálne tvrdia, že „keďže žiadna mRNA vakcína nebola ešte nikdy licencovaná, hrozba epidémie je ohromnou motiváciou pre urýchlenie jej napredovania“.

Firmy sú nadšené z mRNA „technológie“ napriek pozorovaniam, že veľké mRNA molekuly sú „zo svojej podstaty nestabilné“, „náchylné k degradácii“ a môžu nadmieru aktivovať imunitný systém. Kladnou stránkou z pohľadu vedcov v oblasti vakcín je, že mRNA vakcíny sa potrebujú dostať len k cytoplazme bunky namiesto jadra – zjavne „technologicky jednoduchšia výzva“ oproti DNA vakcínam – hoci tento prístup stále vyžaduje „technológie pre stabilizáciu mRNA vo fyziologických podmienkach.“ Vakcína mRNA-1273 od americkej firmy Moderna (pre ktorú kedysi pracoval aj hlavný americký epidemiologický expert Dr Anthony Fauci), čo je favorit vo výrobe vakcíny proti koronavírusu, na to používa „chemické modifikácie pre stabilizáciu mRNA“ a tekuté nanočastice pre „ich zbalenie do injekčne podateľnej formy“.

Zdá sa, že mRNA prístupy sú atraktívne pre výskumníkov so značne mechanistickým pohľadom na ľudské bytosti. Jeden z nich chváli mRNA pre jeho „danú programovateľnosť“ tvrdiac, že „presne ako počítač (operačný systém), mRNA terapia môže preprogramovať telo človeka, aby produkovalo jeho vlastné terapie. Šéf Moderny opisuje mRNA prístupy – ktoré používajú „na objednávku zabudované“ časti mRNA, aby „zapli bunky tela akoby liekové továrne“ – ako keby boli softwarom. Stačí len zapnúť páku…“ Podobne časopis Nature (komentujúc mRNA technológiu z „biotech a priemyselnej perspektívy“) vyjadruje nadšenie, že tento prístup „umožňuje rýchlu rafináciu s takmer neobmedzenými kombináciami derivátov“.

Výskumníci v oblasti vakcín, ktorým sú známe aj DNA i mRNA vakcíny, radi zdôrazňujú bezpečnosť mRNA vakcín, že tieto vakcíny nemusia vniknúť do jadra bunky. Hoci po rokoch experimentácie na mRNA vakcínach, žiaden z týchto výskumníkov nezískal pre svoj produkt schválenie. Prečo? Jednou odpoveďou môže byť, že v predklinických skúškach, mRNA vakcíny vykázali „neodškriepiteľný“ zápalový komponent, ktorý komplikuje „pomer akceptovateľného rizika/prospechu“. I mRNA nadšenci pripúšťajú, že stále pretrváva nedostatočné pochopenie zápalových a autoimúnnych reakcií, ku ktorým to môže viesť. To nastoľuje veľa otázok, čo sa stane, keď vládni regulátori vyhovejú želaniu výrobcov mRNA vakcín proti COVID-19 „pre zrýchlený proces ako mRNA vakcíny dostať k ľuďom čo najskôr.“

Náhlenie sa vyvinúť vakcíny proti COVID-19 pohravajúce sa s génmi by malo tiež urýchliť fúziu farmaceutického a biotechnologického sektora. Ten biotechnický je dnes tak lukratívny, že je najrýchlejšie rastúcim segmentom globálneho liekového priemyslu, v súčasnosti predstavuje 20% svetového trhu a vykazuje ročné tempo rastu, ktoré je viac ako dvakrát rýchlejšie než konvenčná Big Pharma. Vakcíny proti COVID-19 pomáhajú zachrániť niektorým biofarmaceutickým firmám otrásajúce sa základy. Napr. v roku 2017 Moderna mala ťažkosti, keď sľúbila znovaobjaviť liek po tom, čo jej experimentálna terapia, na ktorú sa spoliehala, sa ukázala byť nebezpečná pre ľudí v klinických skúškach. No a v roku 2020, zlé správy o koronavíruse sú dobré správy pre burzové akcie Moderny. Ďalšie biofarmaceutické firmy kedysi v zlom stave sú dnes tiež v očakávaní rekordne zarobiť na koronakríze.

Keď pri COVID-19 hrnci zlata BioPharma sleduje svoje ciele bez ohľadu na medicínsku etiku, verejnosť sa potrebuje kritický pozrieť na to, prečo tento priemysel nemá motiváciu k bezpečnosti a zaujať pevné stanovisko proti hrozbe povinnej vakcíny proti koronavírusu. Ináč  geneticky modifikované vakcíny proti COVID-19 môžu začať trvalo meniť gény, spúšťať autoimunitu a slúžiť ako katalyzátor pre poškodenia a úmrtia z ostatných vakcín – a nakoľko nemajú už teraz žiadnu právnu zodpovednosť, lebo vakcíny sú jediné výrobky, proti ktorým sa ani len v USA právnom systéme nemožno súdiť – žiaden z komerčných či vládnych aktérov nebude niesť zodpovednosť.

Zdroj:  zemavek.sk