Během italské návštěvy Vladimir Putin navštívil papeže, setkal se s italským prezidentem. S italským premiérem Giuseppe Contem měli po bilaterálním jednání společnou tiskovou konferenci.

Italský premiér zdůraznil, že „navzdory přetrvávajícím sankcím jsme potvrdili vynikající stav našich bilaterálních vztahů. Věříme, že Moskva je neodmyslitelným aktérem, který najde řešení v hlavních regionálních krizích. S Putinem souhlasíme, že tato řešení musí být politická, aby byla udržitelná.

Pokud jde o Libyi, „dohodli jsme se na potřebě podporovat úlohu OSN a usilovat o dosažení rychlého příměří a návratu k jednacímu stolu“. Podle Conteho je zapotřebí „inkluzivního procesu“, aby bylo dosaženo cíle „okamžitého odstranění nepřátelských akcí a stabilizace Libye“. 

Vladimir Putin  připomněl, že Rusko má s Itálií "tradičně vzájemně výhodné vztahy", v Libyi potřebujeme "příměří", Rusko s Itálií sdílí cíl "stabilizace". A dodal: "Podporujeme jednání s Fayezem al-Sarrajem i s Chalífou Haftarem".

"Nebylo by špatné připomenout si, jak to vše v Libyi začalo. Kdo zničil stabilitu Libye? Podle mě to bylo rozhodnutí NATO. A teď vidíme výsledek. Zaznamenali jsme chaos a boj mezi různými polovojenskými skupinami. Musíme hrát stabilizační roli,“ připomněl Vladimir Putin.

„Vojenská řešení nikam nevedou, především je to předehra k obtížnému řešení humanitárních krizí. Itálie má hluboké znalosti o Libyi, bohužel jsme byli dobrými proroky: mezníková iniciativa v této souvislosti nemohla vést k nadějnému výsledku,“ pokračoval Putin.

„Chápeme, že Itálie je vázána evropskými závazky a my nemáme žádné nároky vůči našim italským přátelům,“ říká Putin, „ale doufáme, že Itálie bude pokračovat v návratu normálních vztahů mezi Evropou a Ruskem. Jsme vděčni Itálii za pozici, která spočívá v potřebě obnovit plný režim vztahů mezi USA a Ruskem .“

Conte nabídl veškerou možnou podporu: italská vláda má „velmi lineární pozici a bude ji mít i nadále: nevěříme, že je to konečné řešení, očekáváme, že tento režim bude dočasný a Itálie bude usilovat o vytvoření podmínek pro překonání tohoto stavu vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem, protože současná situace není dobrá pro Rusko, Evropskou unii a ani Itálii. “

„K dosažení tohoto cíle,“ pokračoval premiér, „  je nutné pokračovat, aby okolnosti dozrály a my budeme pracovat na zralosti těchto okolností, abychom mohli vytvořit prostor pro ziskový dialog".

Putin pozastavil Gorbačovem dojednanou smlouvu o raketách!

Putin řekl, že „chceme dohodu, která by byla přijatelná mezi Čínou a USA. V opačném případě ztrácí celé hospodářství. Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že dohody budou dosaženy a jednostranná omezení budou odstraněna,“ zdůraznil Putin.

Zdroj: pz.czlastampa.it