Švédští demokraté (SD) volali po vyšetřování této záležitosti poté, co nedávná studie ukázala, že švédské ženy se cítí čím dále méně bezpečně a mají obavy vycházet z domu ze strachu před sexuálním obtěžováním. Čísla o podílech lidí narozených v zahraničí na zločinnosti nejsou k dispozici už od roku 2005, ale s příchodem ohromného počtu migrantů v posledních letech tato populistická strana doufala, že nějaká zpráva vrhne světlo na to, jak je klesající bezpečnost žen s tímto přílivem provázaná.


Ministr spravedlnosti Morgan Johansson popřel potřebu aktualizace statistik o zločinnost imigrantů, protože je nepravděpodobné, že by to přineslo nějaké nové informace.

Řekl SVT News: „Předchozí švédská čísla a četné mezinárodní studie, to vše ukazuje většinou to samé. Menšinové skupiny jsou sice často ve statistikách zločinnosti nad-proporciálně zastoupeny, když ale zkontrolujete i socioekonomické faktory, tak se to nadměrné zastoupení menšinových skupin téměř okamžitě ztratí.“

Prohlášení tohoto ministra je políčkem kurdskému ekonomovi Tino Sanandajimu, který poukázal na vady ve studii, o které Johansson mluvil, a napsal: „Je nelogické popírat zločinnost migrantů argumentací, že zločinní migranti jsou chudí.“