Čínské pobřežní stráže dostávají signály od nákladních lodí, i když tam žádné lodi nejsou. Je zjevné, že data GPS nejenže se ruší, ale také aktivně falšují. Jeden možný motiv: krytí íránských ropných importů. (Foto: Wikimedia)

33 satelitů typu Navstar představuje ty nejdůležitější kosmické koráby světa. Ty dohromady tvoří létající technické vybavení Globálního pozičního systému (GPS): kdy skoro všechny chytré telefony, automobilní navigační systémy a elektronické námořní mapy celého světa používají signálů právě z Navstar satelitů, aby určily svoji vlastní polohu na planetě a pak počítají trasy, rychlosti nebo nadmořské výšky.

Co se týče navigačních a polohovacích systémů, které kontrolují ozbrojené síly USA, ty se staly světovým vůdcem, takže kdysi čistě zbrojní projekt je teď považován za nejcennější technologický přenos z vojenského do civilního sektoru. Jelikož americká vojska tohoto systému nadále používají k navádění zbraní, letounů a torpédoborců. A právě tohle láká potenciální protivníky Ameriky, aby si vytvořili schopnost tento systém přinejmenším lokálně falšovat, což by se jim hodilo ve válce.

Čína teď zjevně udělala úžasný krok vpřed nejen v rušení GPS signálů, nýbrž i v jejich aktivním falšování. Před různými čínskými přístavními městy už výzkumníci z různých amerických univerzit registrovali jev, který představuje novou dimenzi útoků na GPS signály: vypadá to, že lze manipulovat pozičními daty jednotlivých lodí, jak se komu hodí, a dokonce generovat přeludy lodí, referuje magazín „Technology Review“ z americké elitní univerzity MIT.

Experti rozlišují mezi čistými rušičkami GPS, čili tzv. „kňučítky“, které pouze lokálně ruší signál, a tak činí GPS zařízení nepoužitelnými, a složitějšími GPS šašky, které ty signály falšují a manipulují.

Až dosud tím byly proslulé ruské vojenské výzkumné projekty. Rusové nemají žádný zájem, aby americké síly uměly navigovat s extrémní přesností uvnitř ruských hranic. Často přichází zprávy o narušení GPS signálů u ruské námořní hranice v Černém moři, ale i přímo v Moskvě kolem Kremlu.

Ovšem jev teď už zaznamenaný v čínských přístavech jde o krok dále. Protože zde tento signál nebyl narušený pro všechna zařízení ve velkém okruhu, nýbrž zmanipulovali GPS přijímače jednotlivých zařízení. Signály z Automatického identifikačního systému lodní přepravy (AIS) už v létě v přístavu Šanghaj ukazovaly přeludy lodí.

Zařízení na dotyčných lodích, opatřených GPS přijímači, vysílají signály, jako by jely plnou rychlostí, ač jsou ty lodě ve skutečnosti zakotvené v přístavu. Navíc GPS signály úplně oblafnou. Analýzy z několika týdnů odhalují záhadné falešné manévry: postižené GPS přijímače vypočetly, že plují v kruzích proti směru hodinových ručiček rychlostí asi 50 km/h, ač ve skutečnosti stály na místě.

Také GPS přijímače jsou postiženy

To není bez nebezpečí. Lodě se systémy AIS vysílají každou vteřinu svoji polohu, kurz a rychlost. Elektronické plavební mapy těchto dat využívají ke generování varování před kolizí a tyto systém rozhodně přispěly ke zvýšení bezpečnosti lodí.

Kdo je za těmito manipulacemi, je stále neznámé. Nezisková organizace SkyTruth, která dokumentuje poškození životního prostředí pomocí kosmických snímků, mluví o asi 20 místech podél čínského pobřeží, kde k takovým záhadným jevům dochází.

Když lodě vpluly do těchto oblastí, jejich poziční systém přeskočil na zobrazování plavby v kruhu s průměrem kolem 200 metrů, často údajnou rychlostí 21 nebo 39 uzlů (39 nebo 57 km/h), tj. rychleji, než většina nákladních lodí vůbec může plout. Šestnáct z těchto kruhů bylo poblíž ropných terminálů a u velkých vládních budov.

Také jiné GPS přijímače byly tímto efektem postiženy: Uložená data o uživatelích pozičních systémů Strava upravuje sledovací software, aby ukazoval podobné kruhy uvnitř městských center, i zde se běžci po parku údajně pohybovali tak rychle, jako auta, a v kruhu zcela nezávisle na skutečných cestách.

„Ve středech těchto kruhů jsou nejspíš nějaké rušičky GPS,“ píše v SkyTruth expert Bjorn Bergman. „Taková zařízení však nebyla ještě zadokumentována.“

Bergman má podezření, že skutečným motivem by mohlo být zakrytí dovozů íránské ropy podléhající americkým sankcím. Ale šance na úspěšné přeludy GPS jsou nízké, jelikož ty lodi lze bez potíží sledovat z vesmíru satelitním průzkumem z bezoblačné oblohy.

Zdroj: disclose.tv