V Benátkách, Turecku, Libanonu a na Kypru začala klesat hladina Středozemního moře. Voda od 20. února „kamsi“ odtéká. Důvodem je pravděpodobně silné zemětřesení v regionu. (Foto: Twitter)

I tady na Mallorce je moře skoro o 1 metr méně.

Moře u nás na kyperské pláži trvale ustoupilo až o 7 metrů. Normální příliv a odliv má rozdíl asi 30-40 cm a mění se během 24 hodin. Ale nikdy předtím, ani při odlivu, jsme nemohli vidět útesy na pláži tak obnažené.

Chybí zde odhadem 60-80 cm mořské hladiny. Vzhledem k tomu, že moře jsou propojená, nemohlo nikdy tolik vody zmizet v žádné jeskyni.

Kromě toho by pak takové anomálie pravděpodobně hlásily i další pobřežní státy.

Něco poddobného je pozorováno také v Izraeli, kde byl zaznamenán extrémní pokles hladiny moře v Akko. V tuto chvíli můžeme o příčinách poklesu moře pouze spekulovat.