Jaká otázka byla 3 generacím položena? A proč?  To je součást projektu, jehož cílem je znovuobjevení přírody lidmi, jelikož v dnešní době má velký vliv především technika a rozvoj nových strojů, které rozšiřují mezeru mezi člověkem a přírodou.  V souvislosti s tímto, se Nature Valley zeptali 3 generací na tuto otázku:


[quote align="center" color="#999999"]

Co se vám líbilo/líbí dělat pro zábavu jako dítě?[/quote]

Dvě nejstarší generace byly se svými odpověďmi samy sobě velmi blízko. Velký zlom však přišel s odpověďmi nejmladší generace. 

Podívejte se na video, které vám ukáže, jak vypadají generační rozdíly. Můžete si tak udělat vlastní obrázek.