Americký pastor z New Jersey spolu s jeho spolupracovníky dal 50 000 Uganďanům „zázračný lék“, který obsahuje průmyslové bělidlo. Prohlásil, že po jeho požití dojde k vymýcení HIV, malárie a dalších nemocí z těla.

Síť, která je vedená pastorem Robertem Baldwinem a částečně placená Samem Littlem z Arlesey z anglického hrabství Bedfordshire, má za cíl distribuovat „zázračný lék“, který je znám pod zkratkou MMS (miracle mineral solution), píše britský portál Guardian.

Podle novin se jedná o oxid chloričitý, který může být pro organizmus velmi nebezpečný. Ten byl podáván chudým Uganďanům, včetně dětí ve věku 14 měsíců.

Komponenty preparátu se do Ugandy vozí z Číny. Následně jsou mixovány, čímž vzniká oxid chloričitý. Jedná se o silné bělidlo používané v textilním průmyslu.

Americký pastor vytvořil síť asi 1200 ugandských kněží, kteří tento „zázračný lék“ vydávají. Každý z nich asi padesáti lidem ve svém okolí, obvykle po nedělní bohoslužbě, píše Guardian.

Církev říká, že „používá sílu všemohoucího Boha… aby silně zamezila ztrátě životů“ v Africe.

Baldwin si, podle novin, vybral Ugandu, protože se jedná o chudou zemi se slabou regulací. Pracuje v rozvojových zemích, neboť v Americe či Evropě existují přísné předpisy.

„Ti lidé v chudých zemích nemají možnosti, které máme my v bohatších zemích. Jsou daleko otevřenější k tomu, aby dostávali požehnání, které jim dává Bůh,“ prohlásil.

MMS je v několika zemích zakázán, a to včetně Kanady a Irska. Ve Velké Británii a ve Spojených státech se tento preparát striktně kontroluje.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal varování, aby lidé užívající MMS přestali tento prostředek okamžitě užívat. Úřad varoval, že MMS může způsobit vážné poškození organizmu. Preparát může způsobovat zvracení, život ohrožující nízkou úroveň nízkého krevního tlaku či dehydrataci.

Podle informací portálu avert.org, který se věnuje osvětě ohledně HIV a AIDS, žilo v roce 2017 v Ugandě 1,3 milionů lidí s HIV. HIV je v této zemi zasaženo 8,8 % dospělých žen a 4,3 % mužů.

Portál zdůrazňuje, že v roce 2016 se přibližně 33 % dospělých nakažených HIV a 53 % dětí s HIV nedostávalo žádné lékařské péče.

Zdroj:  huffpost.com