Julian Assange porušil zákaz přítomnosti ekvádorské ambasády na projektu Nantucket 2014 a vplížil se tam jako hologram. V jeho až strašidelně opravdové podobě mluvil o cenzuře, kontrole a manipulaci historie. Celou událost uzavřel projevem o důležitosti výzkumu, volného přístupu k informacím a rizika cenzury. „Jako výzkumník jsem si velmi dobře vědom toho, co je nazýváno jako ‚Google slepota‘, tedy že si lidé myslí, že informace, které nemůžou najít na internetu, neexistují.“


Assange tvrdí, že v digitálním světě je velmi jednoduché „vymazat historii“ . Tuto představu přirovnává k Orwellovu výroku: „Ten, kdo kontroluje současnost, kontroluje minulost. Ten, kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost.“

„Naštěstí se za posledních pět let výuka hodně zlepšila,“ tvrdí Assangův hologram před diváky Nantucketu. „Zatím největší množství žáků vůbec v rámci širokého geografického území se učí o životním prostředí a spletitosti mezinárodních vztahů.“

„Mým závěrem je, že nejlepším způsobem, jak změnit věci, je jednat. Pokud bude civilizace dobře pracovat, zaváže nás to k tomu, abychom to už znova ‚nepodělali‘. K tomu ale musíme mít schopnost učit se jeden od druhého a poučit se z minulosti.“